Počet záznamů: 1  

Únavové poškození v aluminium lithiových slitinách, Část II. Iniciace a šíření krátkých trhlin

 1. 1.
  0177719 - UFM-A 20013106 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Polák, Jaroslav - Man, Jiří - Obrtlík, Karel
  Únavové poškození v aluminium lithiových slitinách, Část II. Iniciace a šíření krátkých trhlin.
  [Fatigue damage in aluminium-lithium alloys, Part II. Initiation and short crack growth.]
  Kovové materiály. Roč. 39, č. 3 (2001), s. 179-189. ISSN 0023-432X
  Grant CEP: GA ČR GA106/95/1529; GA AV ČR IBS2041001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
  Klíčová slova: aluminium-lithium alloy * fatigue crack initiation * short crack growth
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 0.343, rok: 2001

  Iniciace a šíření krátkých trhlin byly studovány na aluminum-lithiové slitině 1441 ruské provenience při zatěžování konstantními amplitudami napětí. Byly sledovány přirozené trhliny iniciované ve vzorcích vyrobených z výlisku, jehož osa byla rovnoběžná se směrem lisování. V důsledku anisotropie se rychlost iniciace trhlin i počáteční rychlost jejich šíření na obou površích výlisku podstatně liší. Přirozené trhliny se nejčastěji iniciují na nekovových vměstcích v materiálu. Textura má podstatný vliv na iniciaci i na rychlost šíření krátkých únavových trhlin. Trhliny rostou podél výrazných skluzových pásů, do nichž se lokalizuje cyklická plastická deformace v materiálu. Byla stanovena kinetika šíření krátkých trhlin zejména v souvislosti se strukturní anizotropií materiálu. Kinetiku šíření krátkých trhlin lze charakterizovat exponenciální závislostí délky trhliny na počtu cyklů.

  Initiation and growth of short crack was studied in 1141 aluminium-lithum alloy produced in Russia in cycling with constant stress amplitudes. Natural cracks nucleated in specimens produced from an extruded bar whose axis was parallel with the extrusion direction. Due to anisotropy of the extruded bar the nucleation rate and the initial crack growth rate on two sides of the specimen differ substantially. Natural cracks initiate frequently on the non-metallic inclusions. The texture has substantial effect on the initiation and early crack growth. The cracks grow along the slip bands in which cyclic plastic strain is localised. The kinetics of short crack growth was measured and determined in relation with the structural anisotropy of the material. The kinetics of short crack growth follows the exponential law.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0001543