Počet záznamů: 1  

Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinnách

 1. 1. 0172397 - UEB-Q 20033124 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Krinke, Ondřej - Novotná, Z. - Valentová, O. - Martinec, Jan
  Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinnách.
  [Study of plant ligand gated calcium channels in vitro.]
  Biologické Listy. Roč. 68, č. 3 (2003), s. 195-199 ISSN 0366-0486
  Grant CEP: GA MŠk LN00A081
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Calcium ion channels * D-myo-inositol-1,4,-trisphosphate
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie

  Pro in vitro studium iontových kanálů pro Ca2+ na rekonstituovaných membránových váčcích existuje několik principiálně odlišných metod. Jednoduchá provedením a nenáročná na vybavení je filtrační radiometrická metoda, kde je v odebíraných částech reakční směsi měřen obsah 45Ca2+ uvnitř rekonstituovaných membránových váčků. Velkou nevýhodou tohoto uspořádání je jeho diskontinuita, která neúnosně zvyšuje experimentální chybu. V tomto článku je popsáno poměrně nenáročné a citlivé měření pomocí fluorescenčních indikátorů pro Ca2+, které je možno snadno provést kontinuálně v kyvetě spektrofluorimetru. Principem metody je nasátí vápenatých iontů v přítomnosti ATP-Mg dovnitř rekonstituovaných membránových váčků působením specifických iontových pump (Ca2+-ATPas) a po dosažení ustáleného stavu jejich uvolnění přídavkem Ca2+ ionoforu nebo přídavkem specifického ligandu, který otevře iontové kanály pro Ca2+. Vně membránových váčků je přítomen fluorescenční indikátor pro Ca2+, který citlivě reaguje na malé změny [Ca2+] způsobené nasáváním nebo uvolňováním Ca2+.

  There are several methods used for study of calcium channels on reconstituted membrane vesicles. The simplest one is filtration radiometric method. Disadvantage of the method is its discontinuity which has severe influence on variability and repeatability of measuring. An alternative method is based on using fluorescent dye which is located outside of the vesicles. Small changes in calcium concentration during uptake or release of calcium ions are monitored continually in a spectrofluorimetr.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0069436