Počet záznamů: 1  

Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného Lesa (Krušné hory)

 1. 1. 0136088 - ENTU-I 20033114 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Růžička, Vlastimil - Hajer, J.
  Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného Lesa (Krušné hory).
  [Spiders (Araneae) of wetlands near Krásný Les (Krušné Hory Mts.).]
  Sborník Oblastního muzea v Mostě. Roč. 25, - (2003), s. 33-36. ISSN 1214-2573
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5007015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907; CEZ:MSM 134300002
  Klíčová slova: Spiders * Oedothorax gibbosus
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Studovali jsme pavouky mokřadu u obce Krásný Les v Krušných horách. Ve společenstvu převažují hygrofilní druhy Oedothorax gibbosus, O. retusus, Pardosa amentata, P. prativaga, P. pullata a Pirata hygrophilus. Zaznamenali jsme pouze tři druhy (ve čtyřech exemplářích) typické pro klimaxová společenstva: Bathyphantes approximatus, Walckenaeria nudipalpis a Arctosa leopardus. Na druhou stranu, mnohé druhy, jako např. Erigone atra, Oedothorax retusus, Trochosa ruricola a hlavně Pardosa agrestis, jsou známými kolonizátory narušených stanovišť. Mokřad již ztratil svou hodnotu pro přežívání cennějších společenstev pavouků.

  Spiders of wetlands near the village Krásný Les in Krušné Hory Mts. were investigated. Hygrophilous species Oedothorax gibbosus, O. retusus, Pardosa amentata, P. prativaga, P. pullata and Pirata hygrophilus prevail. Only three species (in four specimens) typical for climax habitats were recorded: Bathyphantes approximatus, Walckenaeria nudipalpis and Arctosa leopardus. On the other hand, numerous species, such as Erigone atra, Oedothorax retusus, Trochosa ruricola and mainly Pardosa agrestis, are able to colonize disturbed habitats. The wetland lost its value for survival of valuable spider communities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0033849