Počet záznamů: 1  

Česká akademie věd a umění za protektorátu 1939-1945

 1. 1.
  0123223 - A-Z 20023059 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Martinovský, Martin
  Česká akademie věd a umění za protektorátu 1939-1945.
  [The Czech Academy of Sciences and Arts during Protectorate 1939-1945.]
  Práce z Archivu Akademie věd. - (Barvíková, H.). Roč. 7, - (2002), s. 189-226. ISBN 80-86404-11-0. ISSN 1213-7928
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9077002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: history of science * Czech Academy of Sciences
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  ČAVU si v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava i přes mnohé překážky a problémy dokázala udržet své čelné postavení a relativní samostatnost a přispěla výrazně k zachování české vědy a kultury. Maximálně omezila styky s vládními a okupačními úřady vyhnula se zásadním vnějším zásahům do své organizace. Ale na základě židovských nařízení byla nucena vyloučit dva své členy, zastřeleno nebo umučeno bylo sedm vědců a umělců z řad členů Akademie. Vědeckou činnost brzdil nedostatek financí ale také základního materiálního a technického vybavení. Přesto bylo vědeckými komisemi ČAVU dosaženo řady vynikajících výsledků v oblasti filologie, přírodních a historických věd. ČAVU udržovala kontakt s veřejností prostřednictvím vypisování literárních soutěží a udělování podpor, stipendií a cen. V omezené míře byla zachována publikační činnost ČAVU. Hospodaření s peněžními zdroji se stále více dostávalo pod kontrolu okupačních orgánů. Zahraniční spolupráce byla po vypuknutí války zcela přerušena.

  The Czech Academy of Sciences and Arts succeded to retain its head position and relative independence even during the period of the Protectorate Bohemia and Moravia and therefore contributed to the preservation of the Czech science and culture. Limiting its contacts with govermental and occupying offices, it avoided substantial external interferences in its organization. The scientific activity was inhibited by the lack of money, paper and technical equipment. Nevertheless, the Academy made a significant results in philology, history and natural sciences. It kept contacts with the public through literary competition, exhibitions and prices administration. Publishing was reduced and as well as financial economy under the supervision of occupants. The international cooperation however was entirely interrupted after the outbreak of the war.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0021491

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.