Počet záznamů: 1  

Catalogus codicum manu scriptorum Archivii publici districtus Iglaviensis - Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě

 1. 1.
  0123174 - A-Z 20023009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hoffmann, František
  Catalogus codicum manu scriptorum Archivii publici districtus Iglaviensis - Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě.
  [Catalogue of Manuscripts in the State District Archives in Jihlava.]
  Jihlava: Okresní úřad Státní okresní archiv v Jihlavě, 2001. 536 s. Studie o rukopisech. Monographia, 6. ISBN 80-86404-03-X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: manuscripts * codicology * State District Archives Jihlava
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Soupis je složkou dlouhodobého programu Souborného katalogu rukopisů v českých zemích. Obsahuje 435 rukopisů, z toho 20 zlomků. Převážná část rukopisů vznikla ve městech a městečkách okresu Jihlava v hranicích do r. 2002, zejména v Jihlavě, Telči, Třešti, Brtnici a Polné, ale i v dalších místech Moravy a Čech, v menším počtu v Německu a Rakousku, ojediněle v Anglii, Itálii a na Slovensku. Podle časové provenience se dochovalo ze 13.-15. století 10, ze 16. století 9 rukopisů. 20 zlomků je ze 17.-20. století. Soupis byl zpracován podle Zásad popisu rukopisů z roku 1983. Je opatřen řadou podrobných rejstříků, zejména obsáhlým rejstříkem jmenným a věcným. Přehled rukopisů vzniklých v jihlavském okrese a uložených mimo archiv ukazuje jejich velký počet a význam.

  The catalogue belongs to the project of the general catalogue of the manuscripts in the Czech Lands. It contdins 435 manuscripts, 20 fragments inclusive. The major part of the manuscripts came into existence in cities and market-towns in the Jihlava district within its in the confines to 2002, above all in Jihlava, Telč, Třešť, Brtnice and Polná, but also in other places in Moravia and Bohemia, a smaller number in Germany, Austria, rarely in England, Italy and Slovakia. Ten manuscripts originated from the 13th-15th, nine from the 16th, twenty fragments from the 17th to 15th centuries. The majority of 396 manuscripts belongs from the 17th to the 20th centuries. The catalogue was worked out according to principles from 1983 year. It is supplied with a number of index, before all with the extensive index of names and subjects. The list of the manuscripts originated in the Jihlava district and now deposited elsewhere shows their great number and importance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0021442

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.