Počet záznamů: 1  

Závaží z mamutoviny v Předmostí a Pavlově

 1. 1.
  0122347 - ARUB-Q 20023017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Jiří
  Závaží z mamutoviny v Předmostí a Pavlově.
  [Ivory wieghts from Předmostí and Pavlov.]
  Ve službách archeologie 3. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001 - (Hašek, V.; Nekuda, R.; Unger, J.), s. 184-189. ISBN 80-7275-029-1.
  [Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii. Brno (CZ), 15.02.2001-16.02.2001]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Klíčová slova: Gravettian * mammoth ivory * Předmostí
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V roce 1884 popsal J. Wankel zvláštní předmět vyřezaný ze střední části mamutího klu z Předmostí a interpretoval jej jako závaží. Je evidentní, že užitečnost takových předmětů je dána vahou a možností fixace (uvázání). Srovnávací studie ukazuje, že před 30-15 tis. lety se analogické předměty objevují v rámci různých stádií a facií gravettienu, stejně jako v pozdním aurignacienu (Pavlov, Willendorf, Alberndorf, Kostenki, Mezin). K bližšímu poznání jejich funkce v technologickém systému těchto sídlišť aplikujeme archeologická pozorování (kontext, stopy úderů) a analogie (etnoarcheologie, experimentální archeologie). Tyto přístupy sice naznačují celé spektrum alternativ, aniž by ovšem některou přímo dokázaly. Přestože náš přístup v tomto článku je především funkční a technologický, nevylučujeme a priori ani symbolický význam některých z těchto předmětů (srv. jejich antropomorfní hlavice).

  As early as 1884, an object carved of mesial part of a mammoth tusk from Předmostí was described by J. Wankel, and interpreted by him as a weight. Obviously, the utility of such artefacts lies in their weight and in the fixation by fibrous cordage. A comparative study shows that between 30-15 ky, analogical objects appear repeatedly in various Gravettian phases and facies, as well as in Late Aurignacian (Pavlov, Willendorf, Alberndorf, Kostenki, Mezin). In order to approach more precisely their function within the technological system of these settlements, archaeological observations (the context, traces of damage from beating) and analogies (ethnoarchaeology, experimental archaeology) are applied. These methods suggest a variety of alternatives, but none of them is proved unequivocally. Even if the approach of this paper is preferentially functional and technological, an additional symbolic meaning of some of these objects (cf. their anthropomorph "heads") should not be neglected a priori.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020627

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.