Počet záznamů: 1  

K analýze velkých loveckých sídlišť: dvě etnoarcheologické analogie

 1. 1.
  0122212 - ARUB-Q 20000039 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří - Elster, Josef
  K analýze velkých loveckých sídlišť: dvě etnoarcheologické analogie.
  [Analysis of the large hunterűs settlements: Two ethnoarchaeological analogies.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 1, - (2000), s. 119-124. ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Jako součást prostorové analýzy velkých loveckých sídlišť věnuje se tento článek problémům interpretace obytných struktur, za použití analogií z etnoarcheologie(Kanadská arktická a subarktická zóna). Oba případy jsoukruhové struktury, ale jejich původ je různý: stabilizující části konstrukce v prvém případě a výsledek dlouhodobého nahromadění odpadu v druhém případě. Oba vlivyby bylo nutno vzít v úvahu v případě Pavlova I, kterýje velkým a složitým sídlištěm - výsledkem dlouhodobých kumulativních procesů.

  As part of spatial analysis of the large huntersűsettlements, this paper addresses the problems of interpretingdwelling structures, imprinting analogies from ethnoarchaeology (Canadian Arctic and Subarctic zones). Both cases arecircular features, but their origin is different: a stabilising part of the construction in the first case, andthe result of long-term refuse accumulatin in the secondcase. Both effects should be taken in account at Pavlov I, which is a large and complex settlement, resulting fromlong-term cumulative processe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000319

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.