Počet záznamů: 1  

Hrady českého Slezska

 1. 1.
  0122211 - ARUB-Q 20000038 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kouřil, Pavel - Prix, Dalibor - Wihoda, M.
  Hrady českého Slezska.
  [The Castles of Czech Silesia.]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2000. 645 s. ISBN 80-86023-22-2
  Grant CEP: GA ČR GA404/96/0711; GA AV ČR KSK3015601
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací-hradů (13.-15. stol.) na územíčeské části historického Slezska, při zapojení archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a přírodovědných disciplin. Sleduje však nejen vlastní opevněná sídla, ale i jejich úlohu v sídelním procesu, dotýká se otázek kolonizace, komunikací, důlní činnosti a pod., podává zcela nový a neotřelý pohled na historii Opavskaa Těšínska od jejich vstupu na historickou scénu vprůběhu 9. věku až po období česko-uherských válekv 60.-70. letech 15. století.

  The paper brings an all-sided evaluation of fortifikations in the culminating Middle Ages-castles (13.-15th centuries) on the territory of the Czech partof historic Silesia, with the participation of archaeology, history and a number of further historicaland sciences branches. But it follows not only thefortified settlements proper, but also their role inthe process of settlement, it touches problems of colonisation, communications, mining activity, etc.,thusrendering a new, unclichéd view of the history of theregions of Opava and Těšín from their appearance onthe historic scene in the course of the 9th century upto the period Czech-Hungarian wars in the 1450-1470s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020493

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.