Počet záznamů: 1  

Mediaevalia archaeologica (Brno a jeho region)

 1. 1.
  0122194 - ARUB-Q 20000021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doležel, Jiří
  K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411.
  [To Municipal estabilishment in Medieval Brno region ap to 1411.]
  Mediaevalia archaeologica (Brno a jeho region). Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha a Brno, 2000 - (Ježek, M.; Klápště, J.), s. 159-259. 2. ISBN 80-86124-25-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie je věnována procesu urbanizace středověkého Brněnska ve 13. a 14. století a problematicevzájemných vztahů městských osad. Je zde definován samotný geografický rozsah regionu města Brna ve středověku, podána stručná charakteristika geneze všech čtyřiceti městských lokalit,vzniklých do roku 1411, vystiženy obecné vývojové trendy urbanizace a některé dílčí aspekty.Zvýšené pozornosti se dostává otázkám vzájemného ovlivňování jednotlivých městských obcína středověkém Brněnsku.

  The paper is devoted to the process of urbanisation of medieval Brno region in the 13th and14th centuries and the problems of mutual relations of the individual municipal settlements.The geographical extent of the City of Brnoin the Middle Ages is defined, a brief charasteristic of the genesis of all forty municipal localities established up to 1411 is given, general development trends of urbanisationand some partial aspects are expressed. Specialattention is paid to problems of mutual influencing of the individual municipal communities atthe medieval Brno region.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020478

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.