Počet záznamů: 1  

Základní principy a problémy dendrochronologie

 1. 1.
  0122189 - ARUB-Q 20000016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dvorská, Jitka - Poláček, Lumír
  Základní principy a problémy dendrochronologie.
  [The fundamental principles and problems of dendrochronology.]
  Archaeologia historica. Roč. 25, - (2000), s. 435-442. ISSN 0231-5823.
  [Konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí /31./. Banská Bystrica, 27.09.1999-30.09.1999]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V roce 1996 byla v rámci řešení projektu "Sídelní aglomeracevelkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy" naarcheologickém pracovišti v Mikulčicích založena nová dendrochronologická laboratoř. Zabývá se sběrem a datováním veškerých dřev, především však dubových, a budováním standardníchkřivek pro Českou republiku. Díky úzké spolupráci s laboratořemi v Berlíně a Vídni je k datování využívána řada cizíchstandardů. S úspěchem jsou používány i nově vznikající standardy vlastní, a to pro dub v časovém intervalu 645-1412 a pro jedli 1365-1856 po Kr.

  In 1996, as part of the project "Settlement Agglomerationof Great Moravian Power Centres in the Changes of the Floodplain" at archaeological workplaces at Mikulčice anew dendrochronological laboratory was founded. It dealswith the acquisition and dating of all woods, above alloak woods, and building standard curves for the Czech Republik. Thanks to the close cooperation with laboratories in Berlin and Vienna a number of foreign standardsare used for dating. With success also used newly estblished their own standards, for oak in the time intervalA.D. 645-1412 and for fir tree A.D. 1365-1856.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020473

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.