Počet záznamů: 1  

Raná grafitová keramika a otázka osídlení Mikulčic v 10. století

 1. 1.
  0122188 - ARUB-Q 20000015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Poláček, Lumír
  Raná grafitová keramika a otázka osídlení Mikulčic v 10. století.
  [Early graphite Ceramics and the Question of the Settlement of Mikulčice in the 10th Century A.D.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 4 (1999), s. 740-759. ISSN 0323-1267
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Desáté století patří k nejméně poznaným úsekům moravských dějin. Příčinou je nedostatek písemných zpráv amálo spolehlivé chronologické opory v archeologickémmateriálu. Jednou z kategorií nálezů, které přinášejípodstatné informace k povelkomoravskému vývoji Mikulčici dalších bývalých mocenských center, je raná grafitovákeramika. Její nejvýznamnější nástup lze právě hledat v10. století. Na základě mapování sídlištní a hrobovérané grafitové keramiky, stejně jako hrobových celkůs nejstaršími esovitými záušnicemi v Mikulčicích jesledován vývoj zdejšího osídlení v 10. století.

  The 10th century belongs among the least known sectorsof Moravian history. The reason is the lack of writtenreports and little reliable chronological support inthe archaeological material. One of the categories of finds bringing substantial information to the post-Great Moravian development of Mikulčice and futher former powercentres, is early graphite ceramics.Its conspicuous onset can be looked for particularly in the 10th century.On the basis of mapping of settlement and grave early graphite ceramics, the same as grave units with the earliest S-shaped temple rings at Mikulčice the development of the settlement there in the 10th century is followed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020472

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.