Počet záznamů: 1  

Uplatnění geofyzikálních měření v projektu Sídelní prostor pravěkých Čech

 1. 1.
  0121802 - ARU-G 20033149 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křivánek, Roman
  Uplatnění geofyzikálních měření v projektu Sídelní prostor pravěkých Čech.
  [The use of geophysical measurements in the Settlement Pattern of Prehistoric Bohemia Project.]
  Ve službách archeologie. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003 - (Hašek, V.; Nekuda, R.; Unger, J.), s. - ISBN 80-7275-041-0.
  [Přírodovědné metody v archeologii a antropologii. Brno (CZ), 22.05.2002-24.05.2002]
  Grant CEP: GA ČR GV404/97/K024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Bohemia * non-destructive methods * geophysical prospection
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Šestiletý projekt Sídelní prostor pravěkých Čech byl založen na široké intenzivní spolupráci nedestruktivních archeologických metod (leteckého a geofyzikálního průzkumu, systematických povrchových sběrů, geoarcheologie apod.). Článek shrnuje různé příklady efektivních aplikací geofyzikálního (hlavně magnetometrického) průzkumu různých typů archeologických lokalit (sídlištních areálů, hradišť, mohylových pohřebišť, výrobních areálů, uzavřených i otevřených lineárních útvarů a ohrazení, archeologických situací s nejasnou interpretací i lokalit nejasného původu).

  The six-year project Settlement Pattern of Prehistoric Bohemia (1997-2002) has been basen on a wide cooperation of non-destructive methods (aerial and geophysical prospection, systematic field walking, geoarchaeology etc.). This paper summarize wide range of efficient aplication of geophysical (mainly magnetometric) surveys of different types of newly identified archaeological sites (settlement areas, hill-forts, barrow fields, production areas, closed and open linear features and enclosures, archaeological situations with unclear site interpretation or sites of unknown origin).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020092

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.