Počet záznamů: 1  

Kladno-Kročehlavy - sídliště staropaleolitického člověka

 1. 1.
  0121745 - ARU-G 20033089 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sýkorová, Ivana
  Kladno-Kročehlavy - sídliště staropaleolitického člověka.
  [Kladno-Kročehlavy - A Settlement Site of Lower Palaeolithic Man.]
  Památky archeologické. Roč. 94, - (2003), s. 5-48. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA MK PK00P04OPP013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Lower Palaeolithic * Middle Pleistocene * chipped stone industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Bádání o starém paleolitu přináší v současnosti nové poznatky, které poněkud mění naše představy o tomto období. Vývoj lidské kultury se tehdy ubíral složitými cestami, které jsou odrazem adaptace člověka na podmínky přírody středního pleistocénu. Za jednu z těchto adaptací lze považovat i existenci komplexu drobnotvarých nástrojů, který vznikl a existoval vedle kulturního okruhu acheuléenu právě v té době. Do okruhu těchto industrií řadíme z Čech několik nově objevených a prozkoumaných lokalit, mimo jiné i naleziště z Kladna-Kročehlav, odkud jsme získali velkou kolekci 1857 ks kamenné štípané industrie. Její detailní typologické a morfometrické hodnocení přináší tato studie. Z hlediska použitých surovin a modu výskytu se tu nejedná o převážně valounovou industrii, jako v případě analogických nalezišť z Čech (např. Tmaň, Račiněves, Karlštějn-Altán, Horky nad Jizerou II, či nověji Slaný), ale o drobnotvarou industrii s.l., při jejíž výrobě sloužily různé surovinové mody, které byly záměrně vybírány v přímé návaznosti na požadovaný typ artefaktu.

  Recent research into the Lower Palaeolithic has brought new knowledge that somewhat changes previously-held views of this period. The development of human culture followed complex paths that reflect the adptation of Man to the natural conditions of the Middle Pleistocene. The existence of complexes of small-sized tools, which appeared and existed alongside the Acheulian cultural sphere at this very time, can indeed be regarded as one such adaptation. Several newly-discovered and investigated localities in Bohemia may be classed within the sphere of such industries, amongst others the site at Kladno-Kročehlavy, from which we have recovered a collection of 1857 pcs. chipped stone industry, a detailed typological and morphometric evaluation of which forms the subject of this paper. From the point of view of the raw materials employed and modes appearing not case of a predominately pebble industry - as at analogous Bohemian sites (such as Tmaň, Račiněves, Karlštejn-Altán, Horky n. Jizerou II, or recently Slaný) - but rather of a small-sized industry s.l. Various raw material modes were used in production which were deliberately chosen in direct association with the type of artefacts required.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020036

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.