Počet záznamů: 1  

Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů

 1. 1.
  0121739 - ARU-G 20033083 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sádlo, J. - Pokorný, Petr
  Vegetace Křivoklátska ve světle historicko-ekologických dat.
  [Present vegetation of Křivoklátsko Biosphere Reserve in the light of palaeoecological data.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 327-333. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA ČR GA206/00/D073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: vegetation * palaeoecological data * Křivoklátsko region
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příčiny diverzity vegetace Křivoklátska byly dosud spatřovány především v působení abiotických faktorů - klimatu a geologického podloží bez většího zřetele k historickým aspektům, které byly zhusta redukovány na otázku lesnického managementu posledních několika století. Jakkoli je tento synchronní geobotanický přístup nutným základem každého vegetačního výzkumu, může vysvětlit mnohé, ale ne vše. Pokusíme se tedy ukázat, jaký význam pro pochopení studované oblasti může mít důraz na sekulární dynamiku vegetace. Na základě paleoekologických zjištění se můžeme odvážit prvního pokusu o vysvětlení diverzity současné lesní vegetace Křivoklátska z hlediska jejího historického vývoje v holocénu, jejích skladebných a vývojových odlišností v rámci středních Čech a rozdílů mezi vegetací historickou, aktuální a potenciální přirozenou, jak ji zachycuje geobotanická mapa.

  In this chapter, the task is to determine historical affinities of the main vegetation types that are recently present in the region. General knowledge of the Holocene vegetation development in Central Bohemia, knowledge of present vegetation ecology, as well as regional pollen-analytical data from the nearest surroundings of the Křivoklátsko Biosphere Reserve (presented in the first volume and Chapter 1 of the present volume) are used for this purpose. On the basis of this analysis, we have differentiated the following relic habitat types: a) primary xerothermic opened habitats of rocky slopes; b) primary xeric, non-thermophilous habitats of rocky slopes; c) primary opened habitats of river bancs; b) wetland open habitats, d) opened microhabitats present in semi-open forest stands. These habitats play a role of refuges for heliophilous species that are considered to be relicts from the Early Holocene.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020030

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.