Počet záznamů: 1  

Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů

 1. 1.
  0121738 - ARU-G 20033082 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pokorný, Petr
  Rynholec: Nová sonda do postglaciálního vývoje vegtace na severním pomezí Křivoklátska.
  [Rynholec: New data on the Holocene vegetation history of northern Křivoklátsko.]
  Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Praha: Academia, 2003 - (Kolbek, J.), s. 11-18. ISBN 80-200-1159-5
  Grant CEP: GA ČR GA206/00/D073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: holocene vegetation * history * Křivoklátsko region
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V prvním díle publikace Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko se čtenáři dostaly do rukou poměrně detailní informace o vývoji krajiny a vegetace v podobě výsledků pylových analýz. Zhruba v téže době, kdy se první díl připravoval do tisku, zpracovával autor pyloanalytický materiál ze slatinného ložiska u Rynholce s cílem porovnat hlavní rysy vývoje vegetace nejzápadnějšího okraje středočeského termofytika s jeho centrální částí. Závěry, které tímto způsobem byly získány, jsou natolik zajímavé, že se autor společně s editorem přítomné publikace rozhodli uveřejnit alespoň jejich stručný přehled. Výsledky dosavadních pyloanalytických výzkumů z okolí Křivoklátska shrnuté v prvním díle totiž mají několik společných negativních rysů. Je to především útržkovitost použitého paleoekologického záznamu daná přítomností podstatných sedimentačních hiátů (případ rašeliniště na pramenech Klíčavy a rašeliniště Červená louka) či fragmentárnost záznamu z větší části zničeného těžbou rašeliny (profil E. Břízové od Rynholce).

  New pollen-analytical research has been performed on the minerotrophic mire near Rynholec, situated in the NE limits of Křivoklátsko. The sequence under investigation represents the record of vegetation development through entire Holocene (i.e. the last ca 10 000 years). Independent dating has been achieved by four AMS radiocarbon analyses. Most important vegetation development events are described in detail for each biostratigraphic zone, and presented at Fig. 2 in simplified form.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020029

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.