Počet záznamů: 1  

Regulation of Cys-based protein tyrosine phosphatases via reactive oxygen and nitrogen species in mast cells and basophils

 1. 1.
  0116791 - UMG-J 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Heneberg, Petr - Dráber, Petr
  Regulation of Cys-based protein tyrosine phosphatases via reactive oxygen and nitrogen species in mast cells and basophils.
  [Regulace protein tyrozin fosfatáz založených na Cys prostřednictvím reaktivních forem kyslíku a dusíku v žírných buňkách a bazofilech.]
  Current Medicinal Chemistry. Roč. 12, č. 16 (2005), s. 1859-1871. ISSN 0929-8673
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/03/0594; GA ČR(CZ) GA301/03/0596; GA AV ČR(CZ) IAA5052310; GA MZd(CZ) NR8079; GA MŠk(CZ) 1M0506; GA MŠk(CZ) 1P04OE158
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: mast cell * tyrosine phosphatase * reactive oxygen species
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.904, rok: 2005

  Activation of mast cells and basophils is accompanied by production of reactive oxygen and nitrogen species that regulate diverse signaling pathways leading to the release of inflammatory mediators and production of diverse cytokines. Although the functional pathways of ROS and RNS in vivo are not completely understood, some novel metabolic pathways can be envisioned based on recent findings that protein tyrosine phosphatases can be regulated by reversible oxidation. In this review, we describe major sources and targets of reactive oxide and nitrogen species in mast cells and basophils. Direct and indirect regulations of class I and II Cys-based protein tyrosine phosphatases (LMW-PTP, PTEN, PTP-PEST, SHP-2, PTP1B, PTPalpha, PTPepsilon, DEP-1, TC45, SHP-1, HePTP and LAR) are discussed. The combined data highlight the role of redox-regulated protein tyrosine phosphatases as targets in the development of new ways of therapeutic intervention in allergies and inflammatory diseases.

  Aktivace žírných buněk a bazofilů je provázena produkcí reaktivních druhů kyslíku a dusíku, jež regulují různé signální dráhy vedoucí k uvolňování mediátorů zánětu a produkci různých cytokinů. I když funkční dráhy ROS a RNA in vivo nebyly ještě zcela objasněny, na základě nejnovějších poznatků, že protein tyrozin fosfatázy mohou být regulovány reverzibilní oxidací, lze uvažovat o některých nových metabolických dráhách. V tomto přehledu popisujeme hlavní zdroje a cíle reaktivních druhů kyslíku a dusíku v žírných buňkách a bazofilech. Je diskutována přímá a nepřímá regulace protein tyrozin fosfatáz založených na Cys I. a II. třídy (LMW-PTP, PTEN, PTP-PEST, SHP-2, PTP1B, PTPalfa, PTPepsilon, DEP-1, TC45, SHP-1, HePTP a LAR). Kombinované údaje vyzdvihují roli redoxně regulovaných protein tyrozin fosfatáz jako cílů při vývoji nových cest pro terapeutické zásahy u alergií a zánětlivých chorob.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109738