Počet záznamů: 1  

Flow cytometric analysis of variation in the level of nuclear DNA endoreduplication in the cotyledons amongst Vigna radiata cultivars

 1. 1. 0110101 - UEB-Q 20043107 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Pal, A. - Vrána, Jan - Doležel, Jaroslav
  Flow cytometric analysis of variation in the level of nuclear DNA endoreduplication in the cotyledons amongst Vigna radiata cultivars.
  [Analýza variability DNA endoreduplikace v děložních lístcích kultivarů Vigna radiata.]
  Caryologia. Roč. 57, č. 3 (2004), s. 262-266 ISSN 0008-7114
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5038104
  Grant ostatní:Indian National Science Academy(IN) INSA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Cotyledon * endoreduplication * flow cytometry
  Kód oboru RIV: GE - Šlechtění rostlin
  Impakt faktor: 0.366, rok: 2004

  Most of the differentiated plant cells replicate their nuclear DNA but there is no chromosome condensation, strand separation, nor cytokinesis, resulting in multiple copies of the genome, and the phenomenon is called endoreduplication. In this communication we report the distribution pattern of DNA endoreduplication in the nuclei of the mature cotyledons of six cultivars of Vigna radiata (mungbean). It has shown that the maximum ploidy level present in the cotyledonary tissues of V radiata is 64C, where 2C is DNA amount of unreplicated diploid nucleus, except in the cultivar ML 337, where only up to 32C DNA content was noted. Considerable difference in the level of C-value distribution amongst different cultivars of V radiata has been found in the present investigation, This is the first report on flow cytometric analysis showing variation in the level of nuclear endoreduplication amongst the cultivars of a grain legume.

  V tomto článku je popsáno rozdělení DNA endoreduplikace v jádrech děložních lístků šesti kultivarů Vigna radiata. Nejvyšši nalezená ploidie byla 64C. Byly nalezeny statisticky průkazné rozdíly v rozsahu endoreduplikace u studovaných kultivarů. Jedná se o první zprávu týkající se analýzy variability rozsahu endoreduplikace u luštěnin pomocí průtokové cytometrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0017193