Počet záznamů: 1  

Gastric hyperplasia in mice with targeted disruption of the carbonic anhydrase gene Car9

 1. 1. 0109009 - UMG-J 20043231 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ortova-Gut, M. - Parkkila, S. - Vernerová, Z. - Rohde, E. - Závada, Jan - Hocker, M. - Pastorek, J. - Karttunen, T. - Gibadulinová, A. - Závadová, Zuzana - Knobeloch, K.-P. - Wiedernmann, B. - Svoboda, Jan - Horak, I. - Pastoreková, S.
  Gastric hyperplasia in mice with targeted disruption of the carbonic anhydrase gene Car9.
  [Žaludeční hyperplazie u myší s cíleným narušením genu pro karbonickou anhydrázu Car9.]
  Gastroenterology. Roč. 123, č. 6 (2002), s. 1889-1903. ISSN 0016-5085
  Grant CEP: GA ČR GV312/96/K205
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: mouse carbonic anhydrase Car9 * gastric hyperplasia
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 13.440, rok: 2002

  The mice with null mutation of the Car9 gene were obtained by targeted gene disruption. Mice homozygous for the mutation developed gastric hyperplasia of the glandular epithelium with numerous cysts. Phenotypic consequences of the Car9 null mutation show the important role of CA IX in morphogenesis and homeostasis of the glandular gastric epithelium via the control of cell proliferation and differentiation

  Cíleným narušením genu byly získány myši s nulovou mutací genu Car9. U myší homozygotních v této mutaci se vyvinula žaludeční hyperplazie glandulárního epitelu s četnými cystami. Fenotypové důsledky nulové mutace Car9 ukazují, že CA IX hraje důležitou úlohu v morfogenezi a homeostáze glandulárního žaludečního epitelu prostřednictvím regulace buněčné proliferace a diferenciace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016121