Počet záznamů: 1  

I-mediated signaling events by Lyn kinase C-terminal tyrosine phosphorylation

 1. 1.
  0109003 - UMG-J 20043225 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Tolar, Pavel - Dráberová, Lubica - Tolarová, Helena - Dráber, Petr
  I-mediated signaling events by Lyn kinase C-terminal tyrosine phosphorylation.
  [Pozitivní a negativní regulace signalizačních dějů zprostředkovaných Fcepsilon receptorem I pomocí fosforylace C-koncového tyrozinu kinázy Lyn.]
  European Journal of Immunology. Roč. 34, č. 4 (2004), s. 1136-1145. ISSN 0014-2980
  Grant CEP: GA MŠk LN00A026; GA ČR GA204/00/0204; GA ČR GA310/00/0205; GA ČR GA204/03/0594; GA ČR GA301/03/0596; GA AV ČR IAA5052005; GA AV ČR IAA7052006; GA AV ČR IAA5052310
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: mast cell * Fc receptor * signal transduction
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.005, rok: 2004

  Using a phospho-Lyn-specific antiserum, we show an increased phosphorylation of the Lyn C-terminal regulatory tyrosine and decreased Lyn kinase activity during Fc epsilon RI-mediated mast cell activation. Mutant Lyn, defective in the C-terminal tyrosine, constitutively phosphorylated several substrates in resting cells, but did not cause Fc epsilon RI internalization or spontaneous degranulation. Fc epsilon RI-induced signaling in the presence of constitutively active Lyn exhibited enhanced phosphorylation of the receptor subunits, Syk, LAT, Gab2, phospholipase C (PLC)gamma 1 and PLC gamma 2, and production of phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate. Although enzymatic activities of PLC gamma 1 and PLC gamma 2 were also up-regulated, amounts of inositol 1,4,5-trisphosphate, mobilization of intracellular calcium and degranulation were suppressed. Additionally, constitutively active Lyn was strikingly less efficient than wild-type Lyn in restoring the receptor-mediated calcium responses in bone marrow mast cells derived from Lyn(-/-) mice. These findings pinpoint the tight regulation of Lyn kinase activity as a critical event in mast cell degranulation

  Pomocí antiséra specifického pro fosfo-Lyn ukazujeme zvýšenou fosforylaci C-koncového regulačního tyrozinu Lyn a sníženou aktivitu kinázy Lyn během aktivace žírných buněk zprostředkované Fc epsilon RI. Mutovaná Lyn s chybějícím C-koncovým tyrozinem konstitutivně fosforylovala řadu substrátů v klidových buňkách, ale nevedla k internalizaci Fe epsilon RI či ke spontánní degranulaci. Signalizace vyvolaná Fc epsilon RI za přítomnosti konstitutivně aktivní Lyn vykazovala zvýšenou fosforylaci receptorových podjednotek Syk, LAT, Gab2, fosfolipázy C(PLC)gama 1 a PLC gama 2 a produkci fosfatidylinositol 3,4,5-trifosfátu. I když byly enzymatické aktivity PLC gama 1 a PLC gama 2 také zvýšeny, množství inositol 1,4,5-trifosfátu, mobilizace intracelulárního vápníku a degranulace byly sníženy. Navíc byla konstitutivně aktivní Lyn výrazně méně účinná při obnově odpovědí vápníku zprostředkovaných receptorem v žírných buňkách kostní dřeně odvozených z Lyn(-/-) myší než Lyn divokého typu. Tyto poznatky ukazují pevnou regulaci aktivity kinázy Lyn jako kritického děje při degranulaci žírných buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016117