Počet záznamů: 1  

Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perspectives

 1. 1.
  0108632 - PSU-E 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš - McCrae, R. R. - Costa, P. T. - Martin, T. A. - Oryol, V. E. - Rukavishnikov, A. A. - Senin, I. G.
  Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perspectives.
  [Odlišnosti v osobnostních rysech v závislosti na věku v různých kulturách: z perspektivy sebeposouzení a posouzení jiným.]
  European Journal of Personality. Roč. 18, - (2004), s. 143-157. ISSN 0890-2070
  Grant CEP: GA ČR GA406/01/1507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: Personality traits * cross-cultural
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 1.672, rok: 2004

  Using self-report measures, longitudinal studies in the US and cross-sectional studies from many cultures suggest that the broad factors of Neuroticism, Extraversion and Openeness to Experience decline from adolescence to adulthood, whereas Agreeableness and Conscientiousness increase. Data are inconsistent on the rate of change during adulthood, and on the generalizability of self-report findings to informant ratings. We analysed cross-sectional data from self-reports and informant ratings on the Revised NEO Personality Inventory in Czech (N=705) and Russian (N=800) samples. Some curvilinear effects were found, chiefly in the Czech sample, informant data generally replicated self-reports, although the effects were weaker. Although many of the details are not yet clear, there appear to be pan-cultural trends in personality development that are consistent with the hypothesis of intrinsic maturation.

  Za použití sebeposouzení se v longitudinálních studiích v USA a průřezových studiích v různých kulturách potvrzuje, že míra neuroticismu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti se v období od adolescence do dospělosti snižuje, kdežto míra přívětivosti a svědomitosti narůstá. Doposud získané údaje o rychlosti změn v průběhu dospělosti a zobecnitelnosti údajů získaných se sebeposouzení na posouzení prováděné druhým jsou nejednoznačné. Analyzovali jsme průřezová data získaná ze sebeposouzení a posouzení jiným na základě Revised NEO Personality Inventory (NEO osobnostní inventář, NEO-PI-R) od českých (N = 705) a ruských (N= 800) respondentů. Zejména v českém souboru údaje z posouzení jinými potvrzují údaje získané ze sebeposouzení. Ačkoliv mnoho detailů zatím není zcela objasněno, zdá se, že lze zaznamenat pankulturní trendy vývoje osobnosti, konsistentní s hypotézou o vnitřním zrání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015754