Počet záznamů: 1  

Changes in coal permeability in the process of deformation

 1. 1. 0107708 - UGN-S 20043026 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kožušníková, Alena
  Changes in coal permeability in the process of deformation.
  [Změny propustnosti uhlí v procesu deformace.]
  Acta Universitatis Carolinae. Geologica. Roč. 45, 2-4 (2001), s. 75-77 ISSN 0001-7132.
  [Coal Geology Conference /9./. Praha, 25.06.2001-29.06.2001]
  Grant CEP: GA ČR GA105/00/0875
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
  Klíčová slova: gas permeability measurement * triaxial state of stress
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  The method of gas permeability measurement in triaxial state of stress by means of triaxial cell KTK100 was developed in the Institute of Geonics AS CR. A series of measurements was undertaken to find the parameters influencing gas permeability. The changes in permeability of coal samples during deformation process were determined even after the postfailure part. The samples were tested either at increasing confining pressures (5 to 50 MPa) or with a constant confining pressure and increasing axial stress.

  Na Ústavu geoniky AV ČR byla vyvinuta metoda měření plynopropustnosti v trojosém stavu napjatosti v triaxiální buňce KTK 100. Byla provedena série měření s cílem zjistit parametry ovlivňující propustnost. Vzorky byly testovány buď za zvyšujícího se bočního tlaku (5-50MPa) nebo konstantního bočního tlaku a se zvyšováním osového tlaku. Změny propustnosti v průběhu zatěžování byly měřeny i za mezí pevnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014850