Počet záznamů: 1  

Isolation of chromosomes from Picea abies L. and their analysis by flow cytometry

 1. 1. 0107473 - UEB-Q 20043047 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Überall, I. - Vrána, Jan - Bartoš, Jan - Šmerda, J. - Doležel, Jaroslav - Havel, L.
  Isolation of chromosomes from Picea abies L. and their analysis by flow cytometry.
  [Izolace chromozómů smrku a jejich třídění pomocí průtokové cytometrie.]
  Biologia Plantarum. Roč. 48, č. 2 (2004), s. 199-203 ISSN 0006-3134
  Grant CEP: GA ČR GA522/03/0354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Vicia faba * composite map
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.744, rok: 2004

  A high-yield method for preparation of suspensionsof intact Norway spruce [Picea abies (L.) Karst] chromosomes was developed for the first time. To accumulate meristem root tip cells at metaphase, actively growing roots were subjected to subsequent treatments with 0.625 mM hydroxyurea for 18 h and after 8 h recovery in distilled water with 0.05

  Byla vypracována metoda pro přípravu suspenze chromozómů smrku (Picea abies). Aktivně rostoucí kořínky byly ovlivněny 0,625 mM hydroxymočovinou po dobu 18 hodin a po 8 hodinovém zotavení v destilované vodě vystaveny působení 0,05% kolchicinu po dobu 8 hodin. Díky tomuto ovlivnění bylo dosaženo mitotiského indexu 50%. Synchronizované kořenové špičky byly fixovány v 2% formaldehydu 10 minut. Chromozómy byly následně izolovány mechanickou homogenizací fixovaného pletiva. Z histogramů získaných cytometrickou analýzou chromozómů flourescenčně barvených pomocí DAPI lze usuzovat na možnost třídění tří chromozómů smrku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014631