Počet záznamů: 1  

Bulk study of a DyNiAl single crystal

 1. 1.
  0107378 - FZU-D 20040663 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Prchal, J. - Andreev, Alexander V. - Javorský, P. - Honda, F. - Jurek, Karel
  Bulk study of a DyNiAl single crystal.
  [Studium monokrystalu DyNiAl.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 272-276, - (2004), e419-e420. ISSN 0304-8853
  Grant CEP: GA ČR GA106/02/0943
  Klíčová slova: rare-earth * DyNiAl * magnetic anisotropy * single crystal
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.031, rok: 2004

  We present results of a bulk-properties study on the DyNiAl single crystal. DyNiAl orders magnetically below T C =30 K and undergoes further magnetic phase transition at T1 =15 K. The Dy-moments are aligned ferromagnetically along the hexagonal c-axis between TC and T1. Additional antiferromagnetic component develops below T1 that leads to a canted magnetic structure at low tempratures.

  Uvádíme výsledky studia objemových vlastností monokrystalu DyNiAl. DyNiAl se uspořádává magneticky pod TC=30 K a podstupuje další magnetický fázový přechod při T1=15 K. Mezi TC a T1 jsou magnetické momenty Dy uspořádány feromagneticky podél hexagonální c-osy. Dodatečná antiferomagnetická komponenta vzniklá pod T1 vede k vykloněné magnetické struktuře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014541