Počet záznamů: 1  

High-field magnetization of UCuGe single crystal

 1. 1.
  0107367 - FZU-D 20040652 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Andreev, Alexander V. - Mushnikov, N. V. - Gozo, T. - Honda, F. - Sechovský, V. - Prokeš, K.
  High-field magnetization of UCuGe single crystal.
  [Vysokopolní magnetizace monokrystalu UCuGe.]
  Physica. B. 346-347, - (2004), s. 132-136. ISSN 0921-4526
  Grant CEP: GA ČR GA202/02/0739
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Klíčová slova: uranium intermetallics * UCuGe * high fields * magnetic anisotropy * field-induced phase transition
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.679, rok: 2004

  The hexagonal compound UCuGe an antiferromagnet with TN=48 K, exhibits in fields 38-45 T (at 4.2 K), applied along the c axis, a spin-flop transition to a state with a moment of 1.35 .mu..BETA./U. The magnetic susceptibility in fields applied along the basal plane is considerably higher than along the c axis but no transition occurs in fields up to 42 T applied along either the 100or120 axis.

  Hexagonální antiferomagnetická sloučenina UCuGe s TN=48 K vykazuje v polích 38-45 T (při 4.2 K) aplikovaných podél c osy přechod spin-flop do stavu s momentem 1.35 .mu..BETA./U. Magnetická susceptibilita v polích v bazální rovině je značně vyšší než podél c osy, ale nedochází k žádnému přechodu ani v polích až 42T aplikovaných podél směru ať 100 nebo 120.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014531