Počet záznamů: 1  

Effects of sinusoidal magnetic field 50Hz /0,5 MT/ on cell-mediated immunity of human leukocytes

 1. 1.
  0105949 - URE-Y 20040096 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čoček, A. - Jandová, Anna - Pokorný, Jiří - Dohnalová, A. - Nedbalová, M. - Hahn, A. - Ambruš, M. - Trojan, S.
  Effects of sinusoidal magnetic field 50Hz /0,5 MT/ on cell-mediated immunity of human leukocytes.
  [Účinky sinusového magnetického pole 50Hz/0.5mT na buňkami mediovanou imunitu leukocytů u lidí.]
  Physiological Research. Roč. 53, č. 4 (2004), 9P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Fyziologické dny /80./. Praha, 03.02.2004-05.02.2004]
  Grant CEP: GA MZd NJ7546; GA MŠMT OC 281.001; GA MŠMT OC 244B.40; GA ČR GA102/97/0867
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
  Klíčová slova: electromagnetic fields * cellular biophysics * cancer
  Kód oboru RIV: FM - Hygiena
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004

  Medical assesment of the effects of exposure of T lymphocytes taken from healthy humans and from cancer patiens before and after medical treatment to the magnetic field 50 Hz in vitro revealed that the field has strong effect on the cell mediated-immunity. The significance of the method of investigation /i.e. of the Leukocyte Adherence Inhibition assay/ was analyzed as well as increase of the cell-mediated immunity.

  Lékařské vyhodnocení účinků expozice T lymfocytů zdravých lidí a pacientů s maligními nádory před a po léčbě magnetickému poli 50Hz (in vitro) ukazuje na silný vliv pole na buňkami mediovanou imunitu. Byl analyzován význam použité metody vyšetřování (t.j. metody LAI) i zvýšení úrovně buňkami mediované imunity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013137

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.