Počet záznamů: 1  

Charge exchange in low energy ion-surface scattering

 1. 1.
  0105889 - URE-Y 20040055 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Yarmoff, J. A. - Yang, Y. - Liu, G. F. - Chen, X. - Šroubek, Zdeněk
  Charge exchange in low energy ion-surface scattering.
  [Nábojová výměna při rozptylu nízkoenergetických iontu na povrchu pevných látek.]
  Vacuum. Roč. 73, - (2004), s. 25-30. ISSN 0042-207X. E-ISSN 1879-2715
  Grant ostatní: KONTAKT National Science Foundation(XE) CHE-0091328
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
  Klíčová slova: ionisation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.902, rok: 2004

  Charge state-resolved time-of-flight spectra were collected for 2keV Na+ scattered from Au nanoclusters deposided on TiO2 (110). The neutral fraction of Na scattered from metallic Au is small (3%), but it is surprisingly high (50%) for small clusters. The results demonstrate that alkali ions couple to electronic states specific to the nanoclusters, and that the energy of the states is a function of the nanocluster size. This technique provides a new method for the spectroscopy of nanoclusters.

  Byla získána nábojově rozlišená průletová hmotova spektra při rozptylu 2keV Na+ na nanokrystalech Au deponovaných na TiO2(110). Zlomek neutrálů rozptýlených na kovovém zlatě je velmi malý, ale je překvapujícně velký při rozptylu na malých Au klastrech. Výsledky demonstrují, že alkalické ionty jsou svázány s elektronickými stavy specifickými pro nanokrystaly a že energie těchto stavů je funkcí jejich rozměrů.Tato technika nabízí novou metodu ke studiu nanoklasterů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0013077

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.