Počet záznamů: 1  

Effect of the polymer matrix on spatial distribution of HAS-derived nitroxides generated photochemically and thermally during accelerated weathering

 1. 1.
  0105750 - UMCH-V 20043320 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Marek, Antonín - Kaprálková, Ludmila - Schmidt, Pavel - Pospíšil, Jan - Pilař, Jan
  Effect of the polymer matrix on spatial distribution of HAS-derived nitroxides generated photochemically and thermally during accelerated weathering.
  [Vliv polymerní matrice na prostorové rozložení nitroxidů generovaných fotochemicky a termálně přeměnou stericky stíněných stabilizátorů v průběhu urychleného stárnutí.]
  Modest 2004. Lyon: University of Claude Bernard, 2004, ---.
  [International Conference on Modification, Degradation, Stabilization Conference /3./. Lyon (FR), 29.08.2004-02.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polystyrene * polypropylene * HAS stabilizers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Spatial distribution of hindered amine stabilizers (HAS) - based nitroxides in commodity polymers differing in morphology and subjected to photo- and thermodegradation was measured using ESR Imaging technique. Dependence of nitroxide concentration profiles on the exposition time, polymer, and stabilization system used was explained using experimentally determined transparency of the polymers and known properties of the stabilizers used.

  Prostorové rozložení nitroxidů generovaných v polymerech lišících se morfologií a podrobených foto- a termodegradaci bylo měřeno technikou prostorového zobrazení ESR. Závislost koncentračních profilů nitroxidů na době exposice, polymeru a použitém stabilizačním systému byla vysvětlena na základě experimentálně zjištěné transparentnosti polymerů a známých vlastností použitých stabilizátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012953

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.