Počet záznamů: 1  

A molecular device based on light controlled charge carrier mobility

 1. 1.
  0105696 - UMCH-V 20043266 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Nešpůrek, Stanislav - Sworakowski, J. - Combellas, C. - Wang, Geng - Weiter, M.
  A molecular device based on light controlled charge carrier mobility.
  [Molekulární prvek založený na světlem řízené pohyblivosti nosičů náboje.]
  Applied Surface Science. Roč. 234, 1-4 (2004), s. 395-402. ISSN 0169-4332. E-ISSN 1873-5584.
  [International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces /9./. Madrid, 15.09.2003-19.09.2003]
  Grant CEP: GA MŠMT OC D14.30
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: electrical properties * photoconductivity * photochromism
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.497, rok: 2004

  Electrical properties of binary samples containing photoconducting poly[methyl(phenyl)silylene] with admixed photochromic spiropyran were investigated. A reversible chemical reaction of the photochromic system, driven by light and producing highly polar metastable species, manifests itself in a reversible modification of dark currents and photocurrents. The behaviour of the samples is explained assuming a reversible production and annihilation of dipolar traps associated with the polar molecules produced in the photochromic process. Use of similar materials as elements of molecular electroactive systems is postulated.

  Byly studovány elektrické vlastnosti dvoukomponentních vzorků obsahujících fotovodivý poly[fenyl(methyl)silylen] s přísadou fotochromního spiropyranu. Reversibilní světlem řízená chemická reakce fotochromního systému, během které vznikají vysoce polární metastabilní produkty, indukuje vratné změny temnotního proudu a fotoproudu. Vysvětlení tohoto procesu je založeno na předpokladu vratného vzniku a zániku dipolárních pastí v závislosti na produkci polárních molekul vznikajících v průběhu fotochromního procesu. Je postulováno užití podobných materiálů pro přípravu molekulárních elektroaktivních prvků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000179

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.