Počet záznamů: 1  

Local segmental dynamics of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) in methanolic solution by spin label X-band ESR

 1. 1.
  0105690 - UMCH-V 20043260 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Marek, Antonín - Czernek, Jiří - Steinhart, Miloš - Labský, Jiří - Štěpánek, Petr - Pilař, Jan
  Local segmental dynamics of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) in methanolic solution by spin label X-band ESR.
  [Studium lokální segmentální dynamiky poly(2-hydroxyethyl methakrylátu) v methanolických roztocích pomocí X-band ESR.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 108, č. 27 (2004), s. 9482-9490. ISSN 1520-6106. E-ISSN 1520-5207
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050306; GA AV ČR IPP1050128
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: segmental dynamics * poly(2-hydroxyethyl methacrylate) * ESR
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.834, rok: 2004

  A copolymer of 2-hydroxyethyl methacrylate with spin-labeled methacrylic acid units distributed randomly along the main chain was synthesized. ESR spectra of methanolic solutions of the copolymer at concentrations ranging from 2 to 50 wt % were measured at X-band over a broad temperature range. Temperature and concentration dependence of parameters characterizing segmental dynamics of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) were determined by analysis of the ESR spectra.

  Byl syntetizován kopolymer 2-hydroxyethyl methakrylátu s náhodně rozloženými jednotkami methakrylové kyseliny označenými spinovými značkami. V širokém oboru teplot byla změřena ESR spektra roztoků kopolymeru v methanolu v koncentrační oblasti 2-50 váhových %. Teplotní a koncentrační závislost parametrů charakterizujících lokální dynamiku poly(2-hydroxyethyl methakrylátu) byla určena analýzou naměřených ESR spekter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000176

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.