Počet záznamů: 1  

Crystallization behaviour of poly(N-methyldodecano-12-lactam). III. Kinetics of isothermal crystallization

 1. 1.
  0105679 - UMCH-V 20043249 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kratochvíl, Jaroslav - Sikora, Antonín
  Crystallization behaviour of poly(N-methyldodecano-12-lactam). III. Kinetics of isothermal crystallization.
  [Krystalizační chování poly(N-metyldodekano-12-laktamu). III. Kinetika izotermní krystalizace.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 93, č. 1 (2004), s. 279-293. ISSN 0021-8995. E-ISSN 1097-4628
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: poly(N-methyldodecano-12-lactam) (MPA) * crystallization * kinetics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.021, rok: 2004

  Differential scanning calorimetry, combined with Avrami theory, was used to investigate the kinetics of three steps of the complex crystallization process of poly(N-methyldodecano-12-lactam): 1) primary melt crystallization at respective crystallization temperature (Tc), 2) additional crystallization at 30 °C, and 3) recrystallization at 54°C. Kinetics of the three steps was discussed with respect to Tc.

  Diferenciální skanovací kalorimetrie v kombinaci s Avramiho teorií byla použita ke studiu kinetiky tří stupňů komplexního krystalizačního procesu poly(N-metyldodekano-12-laktamu): 1) primární krystalizace z taveniny při příslušné krystalizační teplotě Tc (-10 až +20 °C), 2) dodatečná krystalizace při 30 °C, 3) rekrystalizace při 54 °C. Kinetika těchto tří stupňů je diskutována ve vztahu k Tc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000170

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.