Počet záznamů: 1  

The Royal House in Brno and its Chapels

 1. 1.
  0105511 - UDU-I 20043068 RIV CZ eng, cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Benešovská, Klára
  The Royal House in Brno and its Chapels.
  [Královský dům v Brně a jeho kaple.]
  Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration./Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. Prague: National Gallery, 2003 - (Fajt, J.), 185-193, 426-431. ISBN 80-7035-190-X.
  [Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. Praha (CZ), 23.09.1998-25.09.1998]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK9056118
  Klíčová slova: Brno * St Mary and St Venceslas Chapel * King Venceslas II
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The text deals with the architecture of the chapel of the Virgin Mary, founded by King Wenceslas II in 1297, and of the house with a private chapel or oratory to which it was added. Both buildings stood in Brno, at the corner of Veselá Street and the Dominikánské Square, until 1908, when the city had them torn down. The chapel of the Virgin Mary with a square-shaped nave vaulted to the central column was completed by Queen Eliška Rejčka, who transferred the chapel to her foundation - the Cistercian convent in Staré Brno. The layout of the top oratory, connected with the chapel with a staircase, creates a free analogy to multi-storied court chapels.

  Stať se zabývá architekturou kaple P. Marie, založenou r.1297 králem Václavem II. a domem se soukromou kaplí či oratoří, k němuž byla přistavěna. Obě stavby stály v Brně na rohu Veselé ulice a Dominikánského náměstí do r. 1908, kdy je město nechalo zbořit. Kaple P. Marie se čtvercovou lodí sklenutou na střední pilíř byla dokončena královnou Eliškou Rejčkou, která kapli převedla své fundaci-klášteru cisterciaček na Starém Brně. Situace horní ortaoře, spojené s dolní kaplí schodištěm, vytváří volnou analogii k patrovým dvorským kaplím.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012754

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.