Počet záznamů: 1  

Comparison of light and dark nitrogenase activity in selected soil cyanobacteria

 1. 1.
  0105451 - UPB-H 20043056 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrouzek, Pavel - Lukešová, Alena - Šimek, Miloslav
  Comparison of light and dark nitrogenase activity in selected soil cyanobacteria.
  [Porovnání světelné a temnostní nitrogenázové aktivity vybraných půdních sinic.]
  Folia Microbiologica. Roč. 49, č. 4 (2004), s. 435-440. ISSN 0015-5632. E-ISSN 1874-9356
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: light and dark nitrogenase activity * soil cyanobacteria
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.034, rok: 2004

  Frequency of heterocytes and nitrogenase activity (NA) under light and dark cultivation conditions was determined in 12 cyanobacterial strains isolated from various soil habitats. In spite of a high variability, significant differences in NA among the strains were found in response of light and dark cultivation. Relatively high NA (9,9-15,3 µmol/h C2H4 per g fresh mass) under light conditions and basal NA after 12 h of dark cultivation were detected in Anabaena, Nodularia, Tolypothrix, and 1 of Cylindrospermum strains. On the other hand, significantly lower NA (0,76-5,4 µmol/h C2H4 per g fresh mass) was found under light conditions in Trichormus, Nostoc and another Cylindrospermum strains; the activity completely disappeared after 12 h of dark cultivation. NA values were not directly related to the frequency of the heterocytes. The total NA of cyanobacterial colony was found to be probably independent of the number and/or position of heterocytes. Remarkable differences in NA between strains isolated from cultivated fields and strains originating from natural or non-cultivated soils were found

  U 12 druhů sinic izolovaných z různých půdních lokalit byla studována frekvence heterocytů a nitrogenázová aktivita (NA) během jejich kultivace na světle a ve tmě. Přes velkou variabilitu byly zjištěny mezi jednotlivými kmeny významné rozdíly v NA v závislosti na kultivačních podmínkách. Relativně vysoká NA (9,9 - 15,3 µmol/hod C2H4/g čerstvé biomasy) za světelných podmínek a bazální NA po 12 h kultivace ve tmě byly detekovány u kmenů r. Anabaena, Nodularia, Tolypothrix a jednoho kmenu Cylindrospermum. Naopak významně nižší NA (0,76 - 5,4 µmol/hod C2H4/g čerstvé biomasy) byla nalezena za světelných podmínek u kmenů r. Trichormus, Nostoc a jiného kmene Cylindrospermum, jejich aktivita zcela zmizela po 12 h kultivace ve tmě. Hodnoty NA nekorelovaly s frekvencí heterocytů. Nebyla prokázána závislost celkové NA sinicové kolonie na počtu a/nebo pozici heterocytů. Výrazné rozdíly v NA byly zjištěny mezi kmeny izolovanými z obdělávaných polí a kmeny pocházejícími z přirozených či neobdělávaných půd
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012694

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.