Počet záznamů: 1  

Saprotrofní mikroskopické houby v jeskyních Národního parku Slovenský kras

 1. 1.
  0105420 - UPB-H 20043025 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nováková, Alena
  Saprotrofní mikroskopické houby v jeskyních Národního parku Slovenský kras.
  [Saprotrophic microscopic fungi in caves of the Slovak Karst National Park.]
  Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, 2004, s. 162-168. ISBN 80-8064-201-X.
  [Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /4./. Tále (SK), 05.10.2003-08.10.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: saprotrophic microscopic fungi * biospeleology * caves
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Saprotrofní mikroskopické houby byly zkoumány v jeskyních NP Slovenský kras (Domica, Čertova diera, Ardovská jeskyně) od roku 2002. Široké spektrum saprotrofních mikroskopických hub bylo izolováno ze sledovaných substrátů (vzduch, bezobratlí, netopýří a kuní exkrementy, jílové sedimenty, netopýří guano, ztrouchnivělé dřevo, střevní trakt stejnonožce Mesoniscus graniger) s využitím několika metod izolace. Některé z nich náležely k velmi vzácně izolovaným mikroskopickým houbám - např.Pidoplitchkoviella terricola a Thielavia hyrcaniae, některé byly zajímavé z hlediska výskytu jejich kolonie nebo mikroskopických vlastností - např. Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella sp., Aspergillus versicolor, Myxotrichum deflexum, Penicillium vulpinum a Oidiodendron cerealis. Některé houby byly sledovány jako nárosty na vzorcích guana v laboratoři - např. Doratomyces stemonitis, Echinobotryum stadium Doratomyces stemonitis, Monodictys levis, Oidiodendron sp. a Verticillium sp. Množství spor mikroskopických hub v ovzduší jeskyní bylo vyšší v Ardovské jeskyni (82,1 - 131,5 spor.m-3 vzduchu) a v Čertovo diere (81,5 spor.m-3 vzduchu) než v jeskyni Domica (6,5 - 47,3 spor.m-3 vzduchu).

  Saprotrophic microscopic fungi were studied in caves of the Slovak Karst National Park (Domica Cave, Čertova diera Cave and Ardovská Cave) since 2002. A broad spectrum of saprotrophic microfungi was isolated from studied substrata (air, invertebrates, bat and marten excrements, clay sediment, bat guano, rotten wood, intestine of Mesoniscus graniger) using several isolation methods. Some of them belonged to rather rarely isolated micromycetes - e.g. Pidoplitchkoviella terricola and Thielavia hyrcaniae, some were interesting from the point of view of their colony appearence or microscopic properties - e.g. Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella sp., Aspergillus versicolor, Myxotrichum deflexum, Penicillium vulpinum, and Oidiodendron cerealis. Several fungi were observed as overgrowths on guano samples in the laboratory - e.g. Doratomyces stemonitis, Echinobotryum state of Doratomyces stemonitis, Monodictys levis, Oidiodendron sp., and Verticillium sp. Numbers of microfungal spores in cave air were higher in the Ardovská (82,1 - 131,5 spores.m-3 of air) and the Čertova diera Caves (81,5 spores.m-3 of air) that in the Domica Cave (6,5 - 47,3 spores.m-3 of air).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012663

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.