Počet záznamů: 1  

Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava

 1. 1.
  0105418 - UPB-H 20043023 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Tajovský, Karel - Pižl, Václav
  Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava.
  [Millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda), terrestrial isopods (Oniscidea), and earthworms (Lumbricidae) of the Pálava Biosphere Reserve.]
  Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa CHKO Pálava, 2003, s. 47-57. ISBN 80-239-1975-X.
  [Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov (CZ), 07.11.2001-09.11.2001]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: millipedes * centipedes * Pálava Biosphere Reserve
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  První zmínky o výskytu mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda), suchozemských stejnonožců (Oniscidea) a žížal (Lumbricidae) na Pálavě se datují do třicátých až padesátých let minulého století. Systematické průzkumy však byly zaměřeny převážně na přilehlé lužní ekosystémy podél toku Dyje až po její soutok s Moravou, a území dnešní chráněné krajinné oblasti (CHKO) a biosférické rezervace (BR) Pálava se dotkly jen okrajově. Významným mezníkem v poznání půdní makrofauny byl projekt inventarizace terestrických bezobratlých tzv. rozšířené BR Pálava (Rozkošný a Vaňhara 1995), v němž byly poprvé shrnuty veškeré v té době dostupné údaje o výše uvedených skupinách. K podstatnému rozšíření našich poznatků však přispěly až následné intenzivní výzkumy uskutečněné v rámci mezinárodního projektu Global Environment Facility a aktivity spojené s biomonitoringem chráněných území České republiky. V současné době je z BR Pálava známo 23 druhů mnohonožek (30% druhů zastoupených v ČR), 21 druhů stonožek (29%), 16 druhů suchozemských stejnonožců (36%) a 19 druhů a poddruhů žížal (36%). Xerotermní charakter mnohých lokalit ukazuje výskyt mnohonožky Megaphyllum unilineatum, stonožek Scutigera coleoptrata, Dignathodon microcephalus a Henia illyrica, stejnonožce Trachelipus nodulosus a žížal Dendrobaena mrazeki a Kritodrilus auriculatus. Faunisticky význačné jsou nálezy mnohonožek Julus scanicus a Leptoiulus cibdellus v mokřadních biotopech Křivého jezera, výskyt stejnonožců Armadillidium versicolor v Pavlovských vrších a Armadillidium zenckeri na Slanisku u Nesytu, jakož i žížal Allolobophora hrabei a Fitzingeria platyura v Milovickém lese a na Pavlovských vrších.

  The earliest records of millipedes, centipedes, terrestrial isopods, and earthworms from the territory of the Pálava Biosphere Reserve (BR) come from the thirties to fifties of the past century. However, the research on these invertebrates was carried out mainly in the adjacent floodplain of the Dyje River downstream to its confluence with the Morava River, covering only partially the territory of the present BR. An important milestone was the project aimed at the survey of terrestrial invertebrates within the extended BR, as recently under consideration (Rozkošný a Vaňhara 1995), in which all available faunistic records were summarised. Intensive soil zoological research carried out in the scope of the Global Environment Facility project as well as activities connected with biomonitoring in protected areas of the Czech Republic improved importantly the knowledge of the distribution of these invertebrates in the study area. At present, 23 species of millipedes (30% of species known in the Czech Republic) , 21 species of centipedes (29%), 16 species of terrestrial isopods (36%), and 19 species and subspecies of earthworms (36%) are known from the Pálava BR. The thermophilous character of many localities is manifested in the occurrence of the millipede Megaphyllum unilineatum, the centipedes Scutigera coleoptrata, Dignathodon microcephalus, and Henia illyrica, the isopod Trachelipus nodulosus, as well as of the earthworms Dendrobaena mrazeki and Kritodrilus auriculatus. The records of the millipedes Julus scanicus and Leptoiulus cibdellus in the wetland biotopes of the Křivé jezero National Nature Reserve, those of the terrestrial isopods Armadillidium versicolor in the Pavlov Hills, and that of Armadillidium zenckeri in the Slanisko u Nesytu National Nature Reserve, as well as the occurrence of the earthworms Allolobophora hrabei and Fitzingeria platyura in the Milovice Forest and Pavlov Hills are particularly important.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012661

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.