Počet záznamů: 1  

Generation and phenotypic analysis of a transgenic line of rabbits secreting active recombinant human erythropoietin in the milk

 1. 1.
  0105390 - UMG-J 20043186 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikuš, Tomáš - Poplštein, M. - Sedláková, J. - Landa, Vladimír - Jeníková, Gabriela - Trefil, P. - Lidický, J. - Malý, Petr
  Generation and phenotypic analysis of a transgenic line of rabbits secreting active recombinant human erythropoietin in the milk.
  [Příprava a fenotypová analýza transgenní linie králíků sekretujících aktivní rekombinantní lidský erytropoietin v mléce.]
  Transgenic Research. Roč. 13, č. 5 (2004), s. 487-498. ISSN 0962-8819. E-ISSN 1573-9368
  Grant CEP: GA ČR GA304/03/0090
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: erythropoietin, mammary gland, transgenic rabbit
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.107, rok: 2004

  Production of recombinant human erythropoietin (rhEPO) for therapeutic purposes relies on its expression in selected clones of transfected mammalian cells. Alternatively, this glycoprotein can be produced by targeted secretion into the body fluid of transgenic mammals. Here we report on the generation of a transgenic rabbits producing rhEPO in the lactating mammary gland. Transgenic individuals are viable, fertile and transmit the rhEPO gene to the offspring. Northern blot data indicated that the expression of the transgene in the mammary gland is controlled by WAP regulatory sequences during the period of lactation. While the hybridization with total RNA revealed the expression only in the lactating mammary gland, the highly sensitive combinatory approach using RT-PCR/hybridization technique detected a minor ectopic expression. The level of rhEPO secretion in the founder female, measured in the period of lactation, varied in the range of 60-178 and 60-162 mUI/ml in the milk and blood plasma, respectively. Biological activity of the milk rhEPO was confirmed by a standard 3H-thymidine incorporation test. Thus, we describe the model of a rhEPO-transgenic rabbit, valuable for studies of rhEPO glycosylation and function, which can be useful for the development of transgenic approaches designed for the preparation of recombinant proteins by alternative biopharmaceutical production

  Produkce rekombinantního lidského erytropoietinu (rhEPO) pro léčebné účely je založena ne jaho expresi ve vybraných klonech transfekovaných savčích buněk. Tento glykoprotein může být také produkován cílenou sekrecí do tělesných tekutin transgenních zvířat. Zde popisujeme přípravu transgenních králíků produkujících rhEPO do laktující mléčné žlázy. Transgenní jedinci jsou životaschopní, plodní a předávají gen rhEPO potomstvu. Údaje z Northernova přenosu ukázaly, že exprese transgenu v mléčné žláze je během laktace řízena regulačními sekvencemi WAP. Zatímco hybridizace s celkovou RNA ukázala expresi pouze v laktující mléčné žláze, vysoce citlivý kombinovaný přístup využívající techniku RT-PCR/hybridizace odhalil slabou ektopickou expresi. Úroveň sekrece rhEPO v zakladatelské transgenní samici měřená v době laktace se pohybovala v rozmezí 60-178 a 60-162 mUI/ml v mléku resp. krevní plazmě. Biologická aktivita rhEPO z mléka byla potvrzena standardním testem inkorporace 3H-thymidinu. Popisujeme tedy model transgenního králíka rhEPO významný pro studium glykosylace a funkce rhEPO, který bude moci sloužit k vývoji transgenních postupů pro přípravu rekombinantních proteinů alternativní biofarmaceutickou produkcí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012633

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.