Počet záznamů: 1  

Expression of human erythropoietin gene in the mammary gland of a transgenic mouse

 1. 1.
  0105389 - UMG-J 20043185 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikuš, Tomáš - Malý, Petr - Poplštein, M. - Landa, Vladimír - Trefil, P. - Lidický, J.
  Expression of human erythropoietin gene in the mammary gland of a transgenic mouse.
  [Exprese genu pro lidský erytropoietin v mléčné žláze transgenní myši.]
  Folia Biologica. Roč. 47, č. 6 (2001), s. 187-195. ISSN 0015-5500. E-ISSN 0015-5500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: erythropoietin, mammary gland, transgenic mouse
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.519, rok: 2001

  Whey acidic protein, WAP, is being recognized as a principal milk protein expressed in pregnant or lactating females of the several mammalian species. Recently it has been shown that 6.3kb 5Ž-untranslated region of the rabbit WAP (rWAP) gene is able to control, and almost completely restrict, the expression of transgene into the mammary gland of the transgenic animal. We cloned genomic fragment carrying the rWAP gene locus from the DASHII phage genomic library and used 8.5 kb long 5Ž-untranslated part of the rWAP gene to target the expression of the human erythropoietin gene (hEPO), cloned from the FIXII phage genomic library, into the mammary gland of the mouse. Vectors, carrying the hEPO gene or the rWAP-hEPO hybrid gene construct, were injected into the mice ova and 12 transgenic animals were identified by PCR and Southern blot from the progeny of 168 tested littermates. Transgenic mice were viable, fertile and have a normal development. Recombinant human erythropoietin was produced in the milk of transgenic mouse female at a secretion level of 5,345 mIU/ml, as detected by ELISA. Despite the low production of the hEPO glycoprotein in the milk of the transgenic mouse we demonstrate that the hybrid gene can be expressed in the mammary gland of the host animal. Thus, WAP-based recombinant vectors, with additional optimizing modifications, can be useful for the production of therapeutic proteins in the transgenic mammalian animals

  Kyselý protein syrovátky, WAP, se považuje za nejdůležitější mléčný protein exprimovaný v březích či kojících samic u řady savčích druhů. Nedávno bylo prokázáno, že 5´-netranslatovaná oblast králičího genu pro WAP (rWAP) o 6,3 kb může řídit téměř zcela omezit expresi transgenu v mléčné žláze trangenního zvířete. Klonovali jsme fragment genomu obsahující lokus genu rWAP z fágové genomové knihovny DASHII a využili jsme 8,5 kb dlouhou 5´-netranslatovanou část genu rWAP k cílení exprese lidského genu pro erytropoietin (hEPO), klonovaného z fágové genomové knihovny FIXII, do mléčné žlázy myši. Vektory obsahující gen pro hEPO či hybridní genový konstrukt rWAP-hEPO byly injikovány do myších vajíček a pomocí PCR a Southernova přenosu bylo mezi 168 testovanými potomky identifikováno 12 transgenních zvířat. Transgenní myší byly životaschopné, plodné a normálně se vyvíjely. Rekombinantní lidský erytropoietin byl produkován v mléce transgenní myší samice na úrovni sekrece 5,345 mIU/ml, jak bylo zjištěno testem ELISA. I když byla úroveň produkce glykoproteinu hEPO v mléce transgenní myši takto nízká, prokázali jsme, že hybridní gen může být exprimován v mléčné žláze hostitelského zvířete. Rekombinantní vektory založené na WAP s dalšími optimalizačními modifikacemi tedy mohou být užitečné pro produkci terapeutických proteinů v transgenních savcích
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012632

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.