Počet záznamů: 1  

Characterisation of the Wnt antagonists and their response to conditionally activated Wnt signalling in the developing mouse forebrain

 1. 1.
  0105379 - UMG-J 20043175 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Diep, DB. - Hoen, N. - Backman, M. - Machoň, Ondřej - Krauss, S.
  Characterisation of the Wnt antagonists and their response to conditionally activated Wnt signalling in the developing mouse forebrain.
  [Charakterizace antagonistů Wnt a jejich odpověď na podmíněně aktivovaný přenos signálu Wnt ve vyvíjejícím se myším předním mozku.]
  Developmental Brain Research. Roč. 153, č. 2 (2004), s. 261-270. ISSN 0165-3806
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KSK5052113
  Klíčová slova: wnt, forebrain
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.854, rok: 2004

  In the present work, the expression patterns of the Wnt antagonists of the Dickkopf (Dkk) family were characterized in the developing mouse forebrain. In situ hybridisation on sections from E12 embryos showed an expression of dkk2 in the thalamus and dkk3 in the cortical hem and thalamus. At later developmental stages (E15.5, E17.5, and P0), little or no expression of dkk1, dkk2, and dkk4 was found in the forebrain, while dkk3 expression was detected in the ventricular zone (VZ) of the lateral and III ventricles, cortical neurons, migrating cells of the primary and secondary dentate migration, and the neuroblastic layer of the eye. In the adult forebrain, dkk3 expression was detected in the lateral VZ, pyramidal neurons of the hippocampus, and cortical neurons. We also provide evidence indicating that only dkk1 and dkk4, along with two other Wnt antagonists axin2 and wif1, but not dkk2 and dkk3, are involved in a feedback mechanism to restrain Wnt signalling in transgenic mice carrying a conditional augmentation of beta-catenin in the forebrain

  V této práci byla charakterizována exprese antagonistů Wnt rodiny Dickkopf (Dkk) ve vyvíjejícím se myším předním mozku. Hybridizace in situ u řezů z embryí E12 ukázala expresi dkk2 v thalamu a dkk2 v kortikálním lemu a thalamu. V pozdějších vývojových stádiích (E15,5, E17,5 a P0) byla v předním mozku nalezena slabá či žádná exprese dkk1, dkk2 a dkk4, zatímco exprese dkk3 byla nalezena v komorové zóně (VZ) laterálních a III. komor, kortikálních neuronech, migrujících buňkách primární a sekundární migrace největšího mozečkového jádra (dentate) a v neuroblastové vrstvě oka. V dospělém předním mozku byla exprese dkk3 nalezena v laterální VZ, pyramidových neuronech hipokampu a kortikálních neuronech. Poskytujeme také důkaz o tom, že pouze dkk1 a dkk4, spolu s dvěma dalšími antagonisty Wnt axin2 a wif1, ale ne dkk2 a dkk3, se účastní mechanismu zpětné kontroly omezující přenos signálu Wnt v transgenních myších s podmínečně zvýšeným beta-kateninem v předním mozku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012622

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.