Počet záznamů: 1  

Two different molecular defects in the Tva receptor gene explain the resistance of two tvar lines of chickens to infection by subgroup A avian sarcoma and leukosis viruses

 1. 1.
  0105374 - UMG-J 20043168 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Elleder, Daniel - Melder, D. C. - Trejbalová, Kateřina - Svoboda, Jan - Federspiel, M.
  Two different molecular defects in the Tva receptor gene explain the resistance of two tvar lines of chickens to infection by subgroup A avian sarcoma and leukosis viruses.
  [Dva různé molekulární defekty genu pro receptor Tva vysvětlují odolnost dvou kuřecích linií tvar vůči infekci ptačími sarkomovými a leukózovými viry.]
  Journal of Virology. Roč. 78, č. 24 (2004), s. 13489-13500. ISSN 0022-538X. E-ISSN 1098-5514
  Grant CEP: GA ČR GA523/04/0489; GA AV ČR KSK5011112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: ASLV * retrovirus receptor
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.398, rok: 2004

  We cloned the chicken tva cDNAs from two lines of subgroup A-susceptible chickens, line H6 and line 0. Two types of chicken tva(s) cDNAs were obtained. These cDNAs encode a longer and shorter form of the Tva receptor homologous to the Tva forms in quail. Two different defects were identified in cDNAs cloned from two different ASLV(A)-resistant inbred chickens, line C and line 7(2). Line C tva(r) contains a single base pair substitution, resulting in a cysteine-to-tryptophan change in the LDLR-like region of Tva. This mutation drastically reduces the binding affinity of Tva(R) for the ASLV(A) envelope glycoproteins. Line 7(2)tva(r2) contains a 4-bp insertion in exon 1 that causes a change in the reading frame, which blocks expression of the Tva receptor

  Klonovali jsme kuřecí tva cDNA ze dvou linií kuřat náchylných vůči podskupině A ASLV, linii H6 a linii 0. Byly získány dva typy kuřecí tva(s) cDNA. Tyto cDNA kódují delší a kratší formu receptoru Tva homologní s Tva formami u křepelky. Byly identifikovány dva různé defekty v cDNA klonované ze dvou různých inbredních kuřat odolných vůči ASLV(A), linie C a linie 7(2). Linie C tva(r) obsahuje substituci jednoho páru bazí, což vede ke změně cysteinu na tryptofan v oblasti Tva podobné LDLR. Tato mutace drasticky snižuje afinitu Tva(R) k obalovým glykoproteinům ASLV(A). Linie 7(2)tva(r2) obsahuje inzerci 4 bp do exonu 1 způsobující změnu čtecího rámce, která blokuje expresi receptoru Tva
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012617

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.