Počet záznamů: 1  

Close linkage of genes encoding receptors for subgroups A and C of avian sarcoma/leucosis virus on chicken chromosome 28

 1. 1.
  0105373 - UMG-J 20043167 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Elleder, Daniel - Plachý, Jiří - Hejnar, Jiří - Geryk, Josef - Svoboda, Jan
  Close linkage of genes encoding receptors for subgroups A and C of avian sarcoma/leucosis virus on chicken chromosome 28.
  [Blízkost genů kódujících receptory pro podskupinu A a C ptačího sarkomového/leukózového viru na kuřecím chromozomu 28.]
  Animal Genetics. Roč. 35, č. 3 (2004), s. 176-181. ISSN 0268-9146. E-ISSN 1365-2052
  Grant CEP: GA ČR GA523/04/0489
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: ASLV * retrovirus receptor * linkage analysis
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.108, rok: 2004

  Avian sarcoma and leucosis viruses (ASLV) are classified into six major groups (A to E and J) according to the properties of the viral envelope proteins and the usage of cellular receptors for virus entry. Subgroup A and B receptors are identified molecularly and their genomic positions TVA and TVB are mapped. The subgroup C receptor is unknown, its genomic locus TVC is reported to be genetically linked to TVA, which resides on chicken chromosome 28. In this study, we used two chicken inbred lines that carry different alleles coding for resistance (TVCR) and sensitivity (TVCS) to infection by subgroup C viruses. A backcross population of these lines was tested for susceptibility to subgroup C infection and genotyped for markers from chicken chromosome 28. We confirmed the close linkage between TVA and TVC loci. Further, we have described the position of TVC on chromosome 28 relative to markers from the consensus map of the chicken genome

  Ptačí sarkomové a leukózové viry (ASLV) jsou rozděleny do šesti hlavních skupin (A-E a J) podle vlastností svých virových obalových proteinů a využití buněčných receptorů pro vstup viru do buňky. Receptory podskupin A a B byly molekulárně identifikovány a jejich pozice na genomu TVA a TVB byla určena. Receptor podskupiny C není znám a uvádí se, že se nalézá v blízké pozici ke genu TVA, který leží na kuřecím chromozomu 28. V této studii jsme využili dvou kuřecích inbredních linií, které mají různé alely kódující odolnost (TVCR) a citlivost (TVCS) vůči infekci viry podskupiny C. Zpětně křížená populace těchto linií byla testována na citlivost vůči infekci viry podskupiny C a byla provedena genotypizace markery kuřecího chromozomu 28. Potvrdili jsme blízkost lokusů TVA a TVC. Dále jsme popsali pozici TVC na chromozomu 28 ve vztahu k markerům z konvenční mapy kuřecího genomu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012616

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.