Počet záznamů: 1  

Effect of p-nonylphenol and resveratrol on body and organ weight and in vivo fertility of oubread CD-1 mice

 1. 1.
  0105369 - UMG-J 20043163 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselová, Vendula - Pěknicová, Jana - Buckiová, Daniela - Boubelík, Michael
  Effect of p-nonylphenol and resveratrol on body and organ weight and in vivo fertility of oubread CD-1 mice.
  [Vliv p-nonylfenolu a resveratrolu na hmotnost těla a orgánů a na fertilitu in vivo u outbredních myší CD-1.]
  Reproductive Biology and Endocrinology. Roč. 1, č. 30 (2003), s. 1-10. E-ISSN 1477-7827
  Grant CEP: GA ČR GA303/00/1651; GA ČR GA204/02/1373; GA ČR GA525/99/1338; GA MZd NJ5851
  Klíčová slova: nonylphenol * resveratrol * CD-1 mice
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  The aim of this study was to analyse the multigenerational effect of para-nonylphenol (NP) and resveratrol (RES) on the body weight, orgen weight, sperm acrosome integrity and reproductive fitness of outbread CD-1 mice. Np had no effect on the reproductive organs and the kidney in the parental (P) generation males. In females, the effect of NP on body and kidney weight were seen in the P generation, but no effect in the F1 generation. RES had no effect on body weight but did have some effect on selected male and female reproduction organs in the P generation. Acrosomal integrity was assessed for both generations of NP- and RES-treated mice. NP had a negative effect on spermatogenesis and sperm quality with a resultant impact on in vivo fertility

  Cílem této studie bylo analyzovat vícegenerační vliv para-nonylfenolu (NP) a resveratrolu (RES) na hmotnost těla a orgánů, na celistvost akrozomu spermií a na reprodukční schopnost outbredních myší CD-1. NP neměl žádný vliv na reprodukční orgány a ledviny samců myší parentální (P) generace. U samic byl vliv NP na hmotnost těla a ledvin pozorován u P generace, ale u F1 generace nebyl pozorován žádný účinek. RES neměl žádný vliv na tělesnou hmotnost, ale do jisté míry ovlivnil některé samčí a samičí reprodukční orgány u P generace. Byla hodnocena celistvost akrozomu u obou generací myší vystavených NP a RES. NP měl negativní účinek na spermatogenezi a kvalitu spermií, což mělo následky na fertilitu in vivo
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012612

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.