Počet záznamů: 1  

Role of beta-catenin in the developing cortical and hippocampal neuroepithelium

 1. 1.
  0105365 - UMG-J 20043159 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Machoň, Ondřej - van den Bout, C. J. - Backman, M. - Kemler, R. - Krauss, S.
  Role of beta-catenin in the developing cortical and hippocampal neuroepithelium.
  [Úloha beta-kateninu ve vyjíjejícím se kortikálním a hipokampálním epitelu.]
  Neuroscience. Roč. 122, č. 1 (2003), s. 129-143. ISSN 0306-4522. E-ISSN 1873-7544
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A079
  Klíčová slova: cortex, catenin
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.601, rok: 2003

  beta-Catenin plays a pivotal role in Wnt signaling during embryogenesis and is a component of adherens junctions. Since targeted disruption of the beta-catenin gene is lethal at gastrulation we have used a D6-Cre mouse line for conditional inactivation of beta-catenin in the mouse cerebral cortex and hippocampus after embryonic day (E) 10.5. In D6-Cre floxed beta-catenin mice, hippocampal CA1-CA2 fields are disrupted in similar manner as in Wnt-3a and LEF-1 mutants. The cortex of D6-Cre floxed beta-catenin mutants is strongly affected which contrasts with the normal cortex observed in Wnt-3a and LEF-1 mutants. Severe abnormalities in the organization of the neuroepithelium are observed that include disrupted interkinetic nuclear migration, loss of adherens junctions, impaired radial migration of neurons toward superficial layers and decreased cell proliferation after E15.5. At newborn stage, a premature disassembly of the radial glial scaffold and increased numbers of astrocytes are found in the cortex

  beta-Katenin hraje klíčovou roli v přenosu signálu pomocí Wnt při embryogenezi a je složkou adherentních spojů. Jelikož cílené narušení genu pro beta-katenin při gastrulaci je letální, využili jsme myší linii D6-Cre k podmíněné inaktivaci beta-kateninu v myším cerebrálním kortexu a hipokampu po emryonální dni (E) 10,5. U D6-Cre myší s geneticky manipulovaným genem pro beta-katenin byla hipokampální oblast CA1-CA2 porušena podobným způsobem jako u mutant Wnt-3a a LEF-1. Kortex u D6-Cre mutant s manipulovaným genem pro beta-katenin byl silně zasažen, což je v rozporu s normálním kortexem pozorovaným u mutant Wnt-3a a LEF-1. Byly pozorovány silné abnormality v organizaci neuroepitelu včetně narušené interkinetické jaderné migrace, zmizení adherentních spojů, narušené radiální migrace neuronů směrem k povrchovým vrstvám a snížené proliferaci buněk po E 15,5. Ve stádiu novorozence docházelo k předčasnému rozkladu radiálního gliového skeletu a v kortexu byl pozorován zvýšený počet astrocytů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012608

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.