Počet záznamů: 1  

Cloning and developmental expression of amphioxus Dachshund

 1. 1.
  0105362 - UMG-J 20043156 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Candiani, S. - Krešlová, Jana - Benes, V. - Oliveri, D. - Castagnola, P. - Pestarino, M. - Kozmik, Zbyněk
  Cloning and developmental expression of amphioxus Dachshund.
  [Klonování Dachschund kopinatce a jeho exprese během vývoje.]
  Gene Expression Patterns. Roč. 3, č. 1 (2003), s. 65-69. ISSN 1567-133X. E-ISSN 1872-7298
  Grant CEP: GA MŠk LN00A079
  Klíčová slova: Dach1, amphioxus
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  The nuclear factor dachshund (dac) is a key regulator of eye and leg development in Drosophila. We have cloned a Dachshund homologue from an invertebrate chordate amphioxus (Branchiostoma floridae). Sequence comparison reveals a high degree of similarity of amphioxus Dachshund (AmphiDach) to the known vertebrate and Drosophila dachshund genes. AmphiDach is first expressed in the prospective paraxial mesoderm at the gastrula stage. At the early neurula stage, expression is detected in developing somites and anterior endoderm, but in late neurula transcripts are present exclusively in the most posterior region of the cerebral vesicle and the anterior pharynx endoderm. Then, in larva, AmphiDach is localized in photoreceptive neurons of the frontal eye, infundibular organ, and endostyle as well as in Hesse organs and in nerve cells scattered along the nerve cord. Comparison of Dach expression in amphioxus and vertebrates suggests that such patterns are relatively similar (because they are expressed in somites, photoreceptor cells and CNS), even if expression of AmphiDach in the endostyle has no counterparts in its vertebrate homolog, the thyroid

  Jadený faktor dachshund (dac) je klíčovým regulátorem vývoje oka a nohy u Drosophily. Klonovali jsme homolog Dachshund (AmphiDach) bezobratlého strunatce kopinatce (Branchiostoma floridae). Srovnání sekvencí odhalilo vysoký stupeň podobnosti Dachshund (AmphiDach) kopinatce se známými geny dachshund obratlovců a Drosophily. AmphiDach je zpočátku exprimován v budoucím paraxiálním mezodermu ve stádiu gastruly. V časné neurule je exprese nalézána ve vyvíjejích se somitech a v anteriorním endodermu, ale v pozdní neurule jsou transkripty přítomny pouze v nejposteriornější oblasti mozkového váčku a anteriorním endodermu hltanu. U larvy je AmphiDach lokalizován ve fotoreceptivních neuronech čelního oka, infundibulárním orgánu a endostylu a také v Hesseho orgánech a nervových buňkách rozesetých podél nervového provazce. Srovnání exprese Dach v kopinatci a obratlovcích naznačuje, že tato schémata jsou relativně podobná (protože jsou exprimovány v somitech, fotoreceptorových buňkách a CNS), i když exprese AmphiDach v endostylu nemá ve svém homologu u obratlovců, štítné žláze, odpovídající protějšek
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012605

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.