Počet záznamů: 1  

Special organization of the HLA-G protein on the cell surface

 1. 1.
  0105352 - UMG-J 20043144 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gonen-Gross, T. - Gazit, R. - Achdout, H. - Hanna, J. - Mizrahi, S. - Markel, G. - Hořejší, Václav - Mandelboim, O.
  Special organization of the HLA-G protein on the cell surface.
  [Zvláštní uspořádání proteinu HLA-G buněčném povrchu.]
  Human Immunology. Roč. 64, č. 11 (2003), s. 1011-1016. ISSN 0198-8859. E-ISSN 1879-1166
  Grant CEP: GA MŠk LN00A026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: HLA-G
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.619, rok: 2003

  The human leukocyte antigen G (HLA-G) molecule possesses unique properties such as low polymorphism and restricted distribution mainly to the extravillous cytotrophoblast (EVT) cells. The EVT cells vigorously penetrate into the maternal decidual tissues and are found in contact with maternal lymphocytes, mainly with natural killer (NK) cells. The HLA-G molecule inhibits the effector function of maternal NK cells via interaction with the KIR2DL4 and the ILT-2 inhibitory NK receptors. Previously, we have demonstrated that complexes of the HLA-G protein are expressed on the cell surface. We reported that these complexes are formed due to the presence of two unique cysteine residues located at positions 42 and 147. Finally, we demonstrated that efficient binding and function of ILT-2 is dependent on the presence of HLA-G complexes on the cell surface. Here we expand the significance of these observations by revealing that complexes of HLA-G are present on the cell surface using different assays and cell lines and further demonstrate that complexes of HLA-G might be present in a soluble form after interaction with ILT-2. Therefore, the HLA-G molecule has developed a special mechanism to increase the avidity of NK receptors to the HLA-G molecule, which provides better protection for the fetus from maternal NK rejection

  Molekula lidského leukocytárního antigenu G (HLA-G) má jedinečné vlastnosti, jako např. nízký polymorfismus a distribuci omezenou zejména na buňky cytotrofoblastu vně klků (EVT). Buňky EVT výrazně pronikají do mateřské deciduální tkáně a dostávají se do kontaktu s mateřskými lymfocyty, zejména s přirozenými zabíječskými buňkami (NK). Molekula HLA-G inhibuje efektorovou funkci mateřských NK buněk interakcí s inhibičními NK receptory KIR2DL4 a ILT-2. Již dříve jsme prokázali, že komplexy proteinu HLA-G jsou exprimovány na buněčném povrchu. Uvedli jsme, že tyto komplexy se tvoří díky přítomnosti dvou jedinečných cysteinových zbytků umístěných v pozici 42 a 147. A konečně jsme prokázali, že účinná vazba a funkce ILT-2 je závislá na přítomnosti komplexů HLA-G na buněčném povrchu. Zde rozšiřujeme význam těchto pozorování průkazem pomocí různých testů a buněčných linií, že komplexy HLA-G jsou přítomny na buněčném povrchu, a dále prokazujeme, že komplexy HLA-G by mohly být po interakci s ILT-2 přítomny v rozpustné formě. Molekula HLA-G proto vyvinula specifický mechanismus pro zvýšení avidity receptorů NK k této molekule, čímž je zajištěna lepší ochrana plodu před odvrhnutím mateřskými NK buňkami
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012595

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.