Počet záznamů: 1  

NTAL phosphorylation is a pivotal link between the signaling cascades leading to human mast cell degranulation following Kit activation and Fc epsilon RI aggregation

 1. 1.
  0105350 - ÚMG 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tkaczyk, C. - Hořejší, Václav - Iwaki, S. - Dráber, Petr - Samelson, L. E. - Satterthwaite, A. B. - Nahm, D. H. - Metcalfe, D. D. - Gilfillan, A. M.
  NTAL phosphorylation is a pivotal link between the signaling cascades leading to human mast cell degranulation following Kit activation and Fc epsilon RI aggregation.
  [Fosforylace NTAL je klíčovým spojem v signalizačních kaskádách vedoucím k degranulaci lidských žírných buněk po aktivaci Kit a agregaci Fc epsilon RI.]
  Blood. Roč. 104, č. 1 (2004), s. 207-214. ISSN 0006-4971. E-ISSN 1528-0020
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: immunoreceptor * signalling
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 9.782, rok: 2004

  Aggregation of high-affinity receptors for immunoglobulin E (Fc epsilon RI) on the surface of mast cells results in degranulation, a response that is potentiated by binding of stem cell factor (SCF) to its receptor Kit. We observed that one of the major initial signaling events associated with Fc epsilon RI-mediated activation of human mast cells (HuMCs) is the rapid tyrosine phosphorylation of a protein of 25 to 30 kDa. The phosphorylation of this protein was also observed in response to SCF. This protein was identified as non-T-cell activation linker (NTAL), an adaptor molecule similar to linker for activated T cells (LAT). Unlike the Fc epsilon RI response, SCF induced NTAL phosphorylation in the absence of detectable LAT phosphorylation. When SCF and antigen were added concurrently, there was a marked synergistic effect on NTAL phosphorylation, however, SCF did not enhance the phosphorylation of LAT induced by Fc epsilon RI aggregation. Fc epsilon RI- and SCF-mediated NTAL phosphorylation appear to be differentially regulated by Src kinases and/or Kit kinase, respectively. Diminution of NTAL expression by silencing RNA oligonucleotides in HuMCs resulted in a reduction of both Kit- and Fc epsilon RI-mediated degranulation. NTAL, thus, appears to be an important link between the signaling pathways that are initiated by these receptors, culminating in mast cell degranulation

  Agregace vysokoafinitních receptorů pro imunoglobulin E (Fc receptor RI) na povrchu žírných buněk vede k degranulaci, odpovědi zesílené vazbou faktoru kmenových buněk (SCF) na jeho receptor Kit. Pozorovali jsme, že jedním z hlavních počátečních signalizačních kroků spojených s aktivací lidských žírných buněk (HuMC) zprostředkovanou Fc epsilon RI je rychlá fosforylace tyrozinů proteinu o velikosti 25 až 30 kDa. Fosforylace tohoto proteinu byla také pozorována v odpovědi na SCF. Tento protein byl identifikován jako NTAL (non-T-cell activation linker), adaptorová molekula podobná LAT (linker pro aktivované T buňky). Na rozdíl od odpovědi Fc epsilon RI, SCF vyvolával fosforylaci NTAL v nepřítomnosti detekovatelné fosforylace LAT. Když byly SCF a antigen přidány současně, došlo k výraznému synergistickému účinku na fosforylaci NTAL, avšak SCF nezesiloval fosforylaci LAT vyvolanou agregací Fc epsilon RI. Fosforylace NTAL zprostředkovaná Fc epsilon RI a SCF je zřejmě odlišně regulována kinázami Src a/nebo kinázou Kit. Snížení exprese NTAL umlčením RNA oligonukleotidů v HuMC vedlo ke snížení degranulace zprostředkované Kit i Fc epsilon RI. NTAL tedy zřejmě představuje důležitou spojnici mezi signalizačními dráhami, které jsou zahajovány těmito receptory a kulminují v degranulaci žírných buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012593

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.