Počet záznamů: 1  

Behavioural characterisation of wild derived male mice (Mus musculus musculus) of the PWD/Ph inbred strain

 1. 1.
  0105336 - UMG-J 20043126 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fernandes, C. - Liu, L. - Paya-Cano, J. L. - Gregorová, Soňa - Forejt, Jiří - Schalkwyk, L. J.
  Behavioural characterisation of wild derived male mice (Mus musculus musculus) of the PWD/Ph inbred strain.
  [Charakterizace chování samců myší odvozených z divokých zvířat.]
  Behavior Genetics. Roč. 34, č. 6 (2004), s. 621-630. ISSN 0001-8244. E-ISSN 1573-3297
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A079; GA ČR GA204/02/1373
  Grant ostatní: EU(XE) QLRI-2000-00233; HHMI(US) 555000306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: mouse * behavior
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.215, rok: 2004

  There is a high degree of variation between PWD/Ph (Mus musculus musculus origin) and laboratory inbred mouse strains (principally Mus musculus domesticus origin). Now, a preliminary characterization of the behavior of PWD/Ph mice was performed. Groups of 10 PWD/Ph and C57BL/6J male mice were tested in the open field, novel object exploration task and Morris water maze. PWD/Ph were marginally more anxious than C57BL/6J mice in the open field but displayed much higher levels of exploration and lower anxiety than C57BL/6J mice following introduction of a novel object. PWD/Ph and C57BL/6J mice differed in their water escape training profiles in the Morris water maze. However, there were no differences in overall cognitive ability (spatial learning). This is the first quantification of the behavior of PWD/Ph mice and the results are promising for the potential of the consomic panel currently being generated with PWD/Ph and C57BL/6J as a tool for the molecular dissection of behavior

  Existuje vysoký stupeň variací mezi PWD/Ph (pocházejícím z Mus musculus musculus) a laboratorními inbredními kmeny myší (pocházejícími převážně z Mus musculus domesticus). Nyní byla provedena předběžná charakterizace chování myší PWD/Ph. Skupiny 10 samců myší PWD/Ph a C57BL/6J byly testovány v otevřeném poli, v úloze zkoumání nového objektu a v Morrisově vodním bludišti. PWD/Ph byly mírně plašší v otevřeném poli než myši C57BL/6J, ale vykazovaly mnohem vyšší stupeň zvědavosti a menšího strachu než myši C57BL/6J po seznámení s novým objektem. Myši PWD/Ph a C57BL/6J se lišily ve svých tréninkových profilech při úniku z vody v Morrisově bludišti. Nebyly však rozdíly v celkové kognitivní schopnosti (prostorové učení). Toto je první kvantifikace chování myší PWD/Ph a výsledky jsou slibné pro potenciál souboru konsomických myší, který je nyní připravován s PWD/Ph a C57BL/6J jako nástrojem pro molekulární výzkum chování
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012579

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.