Počet záznamů: 1  

Genetic analysis of X-linked hybrid sterility in the house mouse

 1. 1.
  0105334 - UMG-J 20043124 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Štorchová, Radka - Gregorová, Soňa - Buckiová, Daniela - Kyselová, Vendula - Divina, Petr - Forejt, Jiří
  Genetic analysis of X-linked hybrid sterility in the house mouse.
  [Genetická analýza hybridní sterility vázané na chromozom X u myši domácí.]
  Mammalian Genome. Roč. 15, - (2004), s. 515-524. ISSN 0938-8990. E-ISSN 1432-1777
  Grant CEP: GA MŠk LN00A079; GA ČR GA204/02/1373
  Grant ostatní: EU(XE) QLRI-2000-00233; HHMI(US) 555000306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: X-linked hybrid sterility * genetic analysis
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.658, rok: 2004

  Hybrid sterility is a common postzygotic reproductive isolation mechanism, which appears in early stages of speciation of various organisms. Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus represent two recently separated mouse subspecies suitable for genetic studies of hybrid sterility. We show that the introgression of Chr X of M. m. musculus origin (PWD/Ph inbred strain) into the genetic background of C57BL/6J inbred strain (predominantly of M. m. domesticus origin) causes male sterility. The X-linked hybrid sterility is associated with reduced testes weight, lower sperm count and morphological abnormalities of sperm heads. The analysis of recombinant ChrXs in sterile and fertile males as well as quantitative trait locus (QTL) analysis of several fertility parameters revealed oligogenic nature of the X-linked hybrid sterility. Mapping and cloning of HstX1 and other genes responsible for sterility of B6-XPWDYB6 males could help to elucidate the role of Chr X in hybrid sterility

  Hybridní sterilita je běžný postzygotní reprodukční mechanismus, který se objevuje v časných stádiích určení druhu u různých organismů. Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus jsou dva nedávno oddělené poddruhy myší vhodné pro genetické studie hybridní sterility. Ukazujeme zde, že vnesení Chr X pocházejícího z M. m. musculus (inbrední kmen PWD/Ph) do genetického základu inbredního kmene C57BL/6J (pocházejícího převážně z M. m. domesticus) způsobuje sterilitu samců. Hybridní sterilita vázaná na chromozom X je spojena se sníženou hmotností varlat, nižším počtem spermií a morfologickými abnormalitami hlaviček spermií. Analýza rekombinantního Chr X u sterilních a fertilních samců spolu s analýzou lokusu kvantitativních znaků (QTL) ukázala, že hybridní sterilita vázaná na chromozom X je podmíněna více geny. Mapování a klonování HstX1 a dalších genů odpovědných za sterilitu samců B6-XPWDYB6 by napomohlo objasnit úlohu Chr X v hybridní sterilitě
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012577

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.