Počet záznamů: 1  

Comparative Analysis of the PDCD2-TBP-PSMB1 Region in Vertebrates

 1. 1.
  0105328 - UMG-J 20043118 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Trachtulec, Zdeněk - Vlček, Čestmír - Mihola, Ondřej - Forejt, Jiří
  Comparative Analysis of the PDCD2-TBP-PSMB1 Region in Vertebrates.
  [Srovnávací analýza oblasti PDCD2-TBP-PSMB1 u obratlovců.]
  Gene. Roč. 335, - (2004), s. 151-157. ISSN 0378-1119. E-ISSN 1879-0038
  Grant CEP: GA MŠk LN00A079; GA ČR GV204/98/K015; GA AV ČR IAA5052709
  Grant ostatní: HHMI(US) 555000306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: Conserved synteny
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.705, rok: 2004

  Three orthologous genes encoding programmed cell death 2 (PDCD2), TATA-binding protein (TBP), and proteasomal subunit C5 (PSMB1) proteins have been shown previously to be nonrandomly distributed in both mammalian and invertebrate genomes. Here we analyze a conserved synteny of the PDCD2, TBP, and PSMB1 orthologs in four nonmammalian vertebrates. Homologous genes of the chicken, zebrafish, fugu, and Tetraodon nigroviridis were identified. A chicken cosmid harboring the orthologs of these three genes was completely sequenced. The fish genes were analyzed in silico. In all vertebrates thus far investigated, the PDCD2 and TBP genes were located tail-to-tail. In all species but the zebrafish, the PSMB1 gene mapped head-to-head or in the close vicinity to the TBP. A comparative analysis revealed the distribution of putative matrix-attached regions (MARs), which may affect the synteny conservation

  Již dříve bylo pozorováno, že tři ortologní geny kódující protein pro programovou buněčnou smrt 2 (PDCD2), TATA-vazebný protein (TBP) a protein pro proteazomovou podjednotku C5 (PSMB1) jsou nenáhodně rozloženy v savčím genomu i v genomech bezobratlých. Zde jsme analyzovali konzervovanou syntenii ortolog PDCD2, TBP a PSMB1 u čyř nesavčích obratlovců. Byly identifikovány homologní geny kuřat, zebřiček, fugu a Tetraodon nigrovidis. Byla získána úplná sekvence kuřecího kosmidu obsahujícího ortology těchto tří genů. Rybí geny byly analyzovány in silico. U všech doposud studovaných obratlovců byly geny PDCD2 a TBP umístěny v pozici konci k sobě. U všech druhů kromě zebřiček byl gen PBMB1 mapován začátkem k začátku TBP nebo v těsném sousedství TBP. Srovnávací analýza odhalila rozmístění předpokládaných oblastí spojených s matrix (MAR), které by mohly ovlivňovat uchování syntenie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012571

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.