Počet záznamů: 1  

Quantification of expression and methylation of the Igf2r imprinted gene in segmental trisomic mouse model

 1. 1.
  0105327 - UMG-J 20043117 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacík, Tomáš - Forejt, Jiří
  Quantification of expression and methylation of the Igf2r imprinted gene in segmental trisomic mouse model.
  [Kvantifikace exprese a metylace imprintovaného genu Igf2r v myším modelu segmentální trizomie.]
  Genomics. Roč. 82, - (2003), s. 261-268. ISSN 0888-7543. E-ISSN 1089-8646
  Grant CEP: GA MŠk LN00A079; GA ČR GV204/98/K015
  Grant ostatní: HHMI(US) 555000306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: Genomic imprinting * dosage-sensitive genes * Ts43H segmental trisomy of chromosome 17
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.488, rok: 2003

  Insulin-like growth factor 2 receptor (Igf2r), a maternally expressed imprinted gene, is triplicated in Ts43H trisomic mice. To verify its expression in a trisomic mode, we examined the allele-specific transcripts and relative levels of Igf2r mRNA in trisomic and control mice. Igf2r was expressed from the maternal allele(s)and silenced on the paternal allele(s) in most tissues of maternally or paternally derived Ts43H mice. The triallelic expression was observed in adult brain and testis and in embryonic head, but the antisense transcript, Air, was strictly paternal, and methylation of region 2 was strictly maternal in all tissues. The Igf2r expression in maternally derived trisomics, with two active copies of the gene, did not exceed the average mRNA levels of euploid controls with monoallelic expression. Thus, an indication is presented for a dosage compensation mechanism of Igf2r in the trisomic context

  Receptor pro růstový faktor podobný inzulínu 2 (Igf2r), imprintovaný gen exprimovaný po mateřské linii, je v trizomických Ts43H myších triplikován. K ověření jeho trizomické exprese jsme testovali transkripty specifické pro alely a relativní hladiny Igf2r mRNA v trizomických a kontrolních myších. Igf2r byl exprimován z mateřské alely (alel) a umlčen na otcovské alele (alelách) ve většině tkání odvozených z Ts43H myší po mateřské či otcovské linii. Trialelická exprese byla pozorována v dospělém mozku a varlatech a v hlavě embrya, ale "antisense" transkript, Air, byl čistě otcovský a metylace oblasti 2 byla čistě mateřská ve všech tkáních. Exprese Igf2r v mateřsky odvozených trizomických myších, se dvěma aktivními kopiemi genu, nepřesáhla průměrné hladiny mRNA euploidních kontrol s monoalelickou expresí. Z toho vyplývá určitý kompenzační mechanismus množství Igf2r v trizomickém kontextu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012570

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.