Počet záznamů: 1  

The Mouse SAGE Site: database of public mouse SAGE libraries

 1. 1.
  0105325 - UMG-J 20043115 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Divina, Petr - Forejt, Jiří
  The Mouse SAGE Site: database of public mouse SAGE libraries.
  [Website myší SAGE: databáze veřejných knihoven myší SAGE.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 32, - (2004), s. D482-D483. ISSN 0305-1048. E-ISSN 1362-4962
  Grant CEP: GA MŠk LN00A079; GA ČR GV204/98/K015
  Grant ostatní: HHMI(US) 555000306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: mouse SAGE libraries * web-based database
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.260, rok: 2004

  The Mouse SAGE Site is a web-based database of all available public libraries generated by the Serial Analysis of Gene Expression (SAGE) from various mouse tissues and cell lines. The database contains mouse SAGE libraries organized in a uniform way and provides web-based tools for browsing, comparing and searching SAGE data with reliable tag-to-gene identification. A modified approach based on the SAGEmap database is used for the reliable tag identification. The Mouse SAGE Site is maintained on an ongoing basis at the Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic and is accessible at the Internet address http://mouse.biomed.cas.cz/sage/

  Website myší SAGE je webová databáze všech dostupných veřejných knihoven vytvořených tzv. sériovou analýzou genové exprese (SAGE) v různých myších tkáních a buněčných liniích. Tato databáze obsahuje knihovny myší SAGE organizované jednotným způsobem a poskytuje webové nástroje k prohlížení, srovnávání a vyhledávání SAGE údajů se spolehlivou identifikací genů na základě značek. Modifikovaný přístup založený na databázi SAGEmap se využívá pro spolehlivé značkování. Website myší SAGE funguje na aktualizační bázi v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a je přístupný na internetové adrese http://mouse.biomed.cas.cz/sage/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012568

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.