Počet záznamů: 1  

Enzymatically modified low-density lipoprotein upregulates CD36 in low-differentiated monocytic cells in a peroxisome proliferator-activated receptor-gamma-dependent way

 1. 1.
  0105319 - UMG-J 20043109 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jostarndt, K. - Rubic, T. - Kuhn, H. - Anthosen, M. W. - Anděra, Ladislav - Gellert, N. - Trottman, M. - Weber, C. - Johansen, B. - Hrboticky, N. - Neuzil, J.
  Enzymatically modified low-density lipoprotein upregulates CD36 in low-differentiated monocytic cells in a peroxisome proliferator-activated receptor-gamma-dependent way.
  [Enzymaticky modifikovaný lipoprotein o nízké hustotě (LDL) zvyšuje expresi CD36 v málo diferencovaných monocytech cestou závislou na receptoru gama aktivovaném peroxizomových proliferátorem.]
  Biochemical Pharmacology. Roč. 67, - (2004), s. 841-854. ISSN 0006-2952. E-ISSN 1873-2968
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: PPARg, CD36, LDL
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.436, rok: 2004

  Peroxisome proliferator-activated receptor-g (PPARg) has been suggested to upregulate CD36. Since free oxidized polyunsaturated fatty acids are PPARg ligands, we studied the effects of LDL modified by the simultaneous action of sPLA2 and 15-lipoxygenase (15LO) on CD36 expression and PPARg activation in monocytic cells. Exposure of MM6 cells, which do not express CD36 or other scavenger receptors, to such enzymatically modified LDL (enzLDL) resulted in upregulation of CD36 surface protein and mRNA expression. Similar effects were observed with free 13-hydroperoxyoctadecadienoic acid but not its esterified counterpart. Less pronounced effects were observed with LDL modified by 15LO alone. Upregulation of CD36 was inversely correlated to the state of cell differentiation, as showed by lower response to enzLDL of the scavenger receptor-expressing MM6-sr and THP1 cells. Importantly, LDL modified by sPLA2 and 15LO did not efficiently induce upregulation CD36 in PPARg-deficient macrophage-differentiated embryonic stem cells confirming a role of PPARg in CD36 expression in cells stimulated with enzLDL. Our data show that LDL modified with physiologically relevant enzymes stimulates CD36 expression in non-differentiated monocytes and that this process involves PPARg activation. These effects of enzLDL can be considered pro-atherogenic in the context of early atherosclerosis

  Předpokládá se, že receptor gama aktivovaný peroxizomových proliferátorem (PPARg) zvyšuje expresi CD36. Jelikož volné oxidované poly-nenasycené mastné kyseliny jsou ligandy PPARg, studovali jsme účinky LDL modifikovaného současným působením sPLA2 a 15-lipoxygenázy (15LO) na expresi CD36 a aktivaci PPARg v monocytech. Vystavení buněk MM6, které neexprimují CD36 ani jiné zachytávací receptory, takto enzymaticky modifikovanému LDL (enzLDL) vedlo ke zvýšení exprese povrchového proteinu a mRNA CD36. Podobné účinky byly pozorovány u volné 13-hydroperoxyoktadekadienové kyseliny, ale ne u jejího esteru. Méně výrazné účinky byly pozorovány u LDL modifikovaného samotnou 15LO. Zvýšení exprese CD36 bylo nepřímo úměrné stavu buněčné diferenciace, jak ukázala nižší odpověď buněk MM6-sr a THP1, exprimujících zachytávací receptor, na enzLDL. Je důležité, že LDL modifikovaný sPLA2 a 15LO nevyvolával účinné zvýšení exprese v embryonálních kmenových buňkách diferencovaných makrofágy a postrádajících PPARg, což potvrzuje úlohu PPARg v expresi CD36 v buňkách stimulovaných enzLDL. Naše údaje ukazují, že LDL modifikovaný fyziologicky relevantními enzymy stimuluje expresi CD36 v nediferencovaných monocytech a že se na tomto procesu podílí aktivace PPARg. Tyto účinky enzLDL lze považovat za proatherogenní v kontextu časné atherosklerózy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012562

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.